De vier vereisten voor een goed functionerend zorgteam

Gemeenschappelijke ambities van de leden van het zorgteam, dat is een eerste vereiste voor het goed functioneren van zo’n team. Het ontbreken ervan is de reden dat tal van zorginnovaties mislukken. Op zich deugt de innovatie wel, maar niet alle teamleden staan er achter. Of men is het niet eens over de invulling van de ambitie.

Dit eerste vereiste van vier kwam aan de orde in de Masterclass die arts en oud-ziekenhuisbestuurder Henk van der Steeg en ondergetekende gaven aan medisch specialisten in opleiding. Die Masterclass vond plaats in Utrecht op 11 en 12 december als onderdeel van het UMC Utrecht onderwijsprogramma. De vier vereisten gelden voor medische maatschappen maar ook voor andere teams.

De drie andere vereisten zijn:

  • Een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het team.
  • Een efficiënte besluitvorming van het team bij verzoeken van buitenaf of bij interne kwesties.
  • Een gezonde en open communicatie zonder wantrouwen, kliekvorming en manipulatie.

Managementboeken
Een zorgteam dat aan deze vier vereisten voldoet, kan elke zorginnovatie aan, brengt die meestal ook tot een succes of blaast die bijtijds af. De vier vereisten hebben Henk van der Steeg en ik geformuleerd na lezing van tal van boeken over teammanagement. Wie meer wil lezen over dit onderwerp, bevelen Van der Steeg en ik de volgende boeken aan: Damhuis G, Managen van de maatschap. Verdere managementboeken zijn: Weggeman M. : Leiding geven aan professionals, niet doen en R.M. Belkin: management teams, over succes- en faalfactoren.

Reacties uitgeschakeld voor De vier vereisten voor een goed functionerend zorgteam