Voorzitter NVZ Ad Melkert sluit congres op 9 oktober over toekomst ziekenhuizen af!

Rond 9 oktober ligt een aantal beleidsnota’s voor waar ziekenhuizen mee te maken krijgen: de Houtskoolschets over acute zorg van de regering, de Verkenning Zorg van de SER, de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en wellicht ook de concept-Contourennota over samenwerking van ziekenhuizen met de eerste lijn en ouderenzorg en over samenwerking tussen ziekenhuizen.  Op deze onderwerpen gaat de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Ad Melkert, in ter afsluiting van het congres   Covid-19 brengt het ziekenhuis sneller naar het jaar 2030 . Als voorlopige titel van zijn rede gebruiken wij het citaat van dichter en advocaat van Willem Bilderdijk (1756 – 1832): In het heden ligt het verleden en in het nu wat worden zal.   

Op het congres zelf komen vóór deze afsluitende apotheose vele sprekers aan het woord. Wij beperken ons tot de twee openings- speeches. 

Het Hadassah University Medical Center is een Universitair Medisch Centrum met nauwe relaties met andere Jerusalemse ziekenhuizen, eerstelijnsklinieken en preventieve klinieken. Het ziekenhuis is onderdeel van een volledig geïntegreerd en gedigitaliseerd zorg netwerk, oftewel: onderdeel van een health system. Bestuursvoorzitter Prof. Zeev Rotstein spreekt via een video verbinding de congres deelnemers toe. Hij beantwoordt twee centrale vragen: Betekende kennis en ervaring met het werken met big data en een health system een voorsprong ten opzichte van andere ziekenhuizen in andere landen tijdens de COVID-19 pandemie? Is dit health system, los van de corona crisis, een inspirerend voorbeeld voor regionale en universitaire ziekenhuizen in Nederland en andere landen? 

Anna van Poucke, is is KPMG’s global leader for Care System Redesign. Zij houdt de tweede plenaire inleiding op het congres.  Niet alleen in Nederland staat de zorg onder druk. In de hele westerse en niet-westerse wereld worden partijen in de zorg met gelijke problemen geconfronteerd. Tekorten op de arbeidsmarkt, groeiende zorgvraag, vergrijzing, achterblijvende middelen. Ondanks die wereldwijde, overeenkomstige problemen, leren zorgsystemen weinig van elkaar. Elk land zoekt op eigen houtje naar systemen en aanpakken die wel werken. Op basis van bezoeken naar meer dan 60 landen, schetst Anna van Poucke ‘the perfect health system’. Niet één systeem, maar een samenstel van onderdelen die bewijsbaar werken. Op basis van voorbeelden uit onder meer Israël, India, Scandinavië, de US, Brazilië en Australië, geeft zij aan wat in de Nederlandse context interventies kunnen zijn die leiden naar een duurzaam zorgstelsel.

Voor meer informatie over het inspirerende programma op 9 oktober klikt u op deze link :  Covid-19 brengt het ziekenhuis sneller naar het jaar 2030 .

Namens het team van de Guus Schrijvers Academie hopen wij u dan te mogen begroeten!

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>