Wijkverpleegkundigen helpen kwetsbare ouderen op SEH

De komende maand start een team van acht wijkverpleegkundigen van twee grote Amsterdamse thuiszorgorganisaties met een pilot. De wijkverpleegkundigen zijn in de avond en het weekend oproepbaar vanaf de Spoedeisende Hulp (SEH) als ouderen zich daar melden met letsel. De hoop is dat de snelle inzet van de wijkverpleegkundigen bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen en van de zorgkwaliteit en tegelijk de kosten van de zorg voor ouderen verlaagt.

OLVG

In het Amsterdams Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) Oost melden zich vele ouderen op de Spoedeisende Hulp. Een voorbeeld: een alleenstaande 85-plusser is gevallen. Zij komt met een ambulance aan op de SEH. Een Röntgenfoto toont aan: niets gebroken. Maar de kneuzingen van haar onderbeen doen pijn. Verder is zij verward door haar val en wil graag opgenomen worden. Medische noodzaak bestaat daarvoor niet.

Concrete hulp

Het OLVG en de thuiszorgorganisaties hebben afgesproken dat de wijkverpleegkundigen binnen een half uur. Aanwezig is Zij voeren dan een gesprek met bijvoorbeeld de genoemde 85-plusser. Indien mogelijk stellen zij gerust, bellen zij met mantelzorgers, ontwerpen eventueel een voorlopig zorgplan voor thuis, leggen de pijnmedicatie uit, regelen taxi-vervoer terug naar huis, informeren de betrokken huisarts en eventueel de reeds ingezette thuiszorg.

Doelstellingen

Het doel van deze proef met wijkverpleegkundigen op de SEH is meerledig:

  • Minder onnodige ziekenhuisopname en bedbezetting;
  • Verlagen van de werkdruk op de SEH;
  • Proberen te voorkomen van heropnames;
  • Bevorderen van de juiste inzet van de nazorg thuis en van continuïteit in de keten.
Flitspresentatie

Deze informatie kwam naar voren in een flitspresentatie van wijkverpleegkundige Annemarie Valkema. Zij trad op tijdens het 17e Nationale Spoedzorgcongres te Utrecht op 7 oktober. Daaraan namen zo’n 150 personen deel die leiding geven bij ambulancezorg, SEH’s, huisartsenposten, thuiszorgorganisaties en zorgverzekeraars. Ook vele ervaren professionals waren aanwezig. Je treft de presentatie van Valkema en van alle anders sprekers hier aan.

Chronische Zorg Congres

Het inzetten van wijkverpleegkundigen op SEH’s en huisartsenposten komt ook aan de orde op het congres over de bekostiging en de kwaliteit van chronische zorg. Dat vindt plaats in het Cinemec Congrescentrum, gelegen naast de A12 en op loopafstand van NS-station Utrecht-Leidsche Rijn. Op dit congres komen tal van innovaties en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland aan de orde. Wil je weten hoe het én beter én goedkoper kan in de chronische zorg? Klik dan hier voor meer informatie.

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>