Ziekenhuizen krijgen te maken met zes grote thema’s

De komende jaren staan zes vraagstukken op de agenda van specialisten, managers en ziekenhuisbestuurders. Deze komen aan bod in een Masterclass ( start: 23 maart).

In de komende jaren staan zes vraagstukken op de agenda van medisch specialisten, managers en bestuurders van ziekenhuizen. Hieronder som ik ze op met steeds een concreet voorbeeld ter verduidelijking. In een Masterclass die ik op 23 maart start samen met oud-inspecteur Wim Schellekens komen deze terug op een interactieve manier; zeg maar in een dialoog tussen twee reflecterende ervaren docenten en leidinggevende professionals en managers. De zes vraagstukken zijn:

 1. Herontwerpen van de zorgverlening.
  In de oncologische zorg lijkt het vooral te gaan om herspreiding van zorgaanbod. Moet een borstkankercentrum komen in ziekenhuis A of in ziekenhuis B? Dit is een onjuiste vraagstelling. De vraag zou moeten zijn: wat is een juist borstkankerprogramma? Welke diagnostiek vindt plaats in de eerste lijn, ziekenhuis A én ziekenhuis B? Welke behandeling (chirurgisch, chemokuren en radiotherapie) vindt op welke locatie plaats?
 2. Patiënt is partner en geen consument.
  SEH-artsen signaleren vaak een ongezonde leefstijl bij een spoedpatiënt, bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik. Bespreken zij dit? Doen zij aan motivational interviewing? Verwijzen zij naar een concrete verslavingsinstelling? Heeft die instelling tijd en biedt deze kortdurende interventies aan?
 3. Borging kwaliteit van zorg.
  Op dit moment vormt het aanleveren van kwaliteitsindicatoren een ritueel dat opgelegd wordt door zorgverzekeraars en inspectie. Beter is het om professionals na te scholen met behulp van een aantal van hun eigen kwaliteitsindicatoren. Als voorbeeld kan dienen de inrichting van de perinatale audit. Hier vindt intervisie plaats op een zinvolle en zorgvuldige manier.
 4. Invoering van financiële innovatie.
  De betaling op basis van DBC’s is verouderd. Een nieuwe betalingsmethodiek is niet snel ontworpen. Experimenten met lange termijnafspraken over financiële groei zoals met ziekenhuis Bernhoven te Oss moeten eenvoudiger en sneller kunnen. Denk ook aan het Alternative Quality Contract van de Amerikaanse verzekeraar Blue Cross Blue Shields. Vereist is wel een grondige beleidsevaluatie na vier jaar.
 5. Elektronisch gezondheidsdossier en substitutie.
  Alleen als IT-systemen van ziekenhuizen, huisartsen en apothekers met elkaar kunnen synchroniseren en communiceren, is substitutie naar de eerste lijn en herverdeling van taken tussen ziekenhuizen te realiseren. Van belang daarbij is een autenticatie die even goed is als die van een creditcard.
 6. Dienend leiderschap & verandermanagement.
  Ziekenhuisbestuurders en medisch specialistische bedrijven zouden zich niet moeten laten leiden door omzetbehoud, maar door de Triple Aim-gedachte: betere gezondheid, hogere kwaliteit van zorg en lagere kosten per patiënt.
Masterclass

Al deze vraagstukken kwamen aan de orde tijdens een voordracht die ondergetekende gaf 6 februari aan twaalf experts op het terrein van specialistische zorg en ziekenhuisorganisatie. In de hierboven reeds genoemde Masterclass van tien donderdagmiddagen die start op 23 maart, worden deze zes punten uitgebreid behandeld. Ze spelen niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg, eerste lijn en ouderenzorg.

Samenhang

Van belang hierbij is om te beseffen dat deze zes vraagstukken onderling samenhangen: een oplossing voor het ene vraagstuk kan niet zonder een oplossing van het andere. In de Masterclass komt ook aan bod hoe de ziekenhuizen kunnen veranderen zonder verwarring, weerstand, chaos, frustratie en angst bij professionals op te roepen. Want die moeten uit de oplossingen voor deze vraagstukken nou juist hernieuwde motivatie kunnen putten.

Informatie

Wil je deelnemen aan de masterclass? Klik dan hier, lees de brochure en meld je aan. De PowerPoint-presentatie die ik gebruikte op 6 februari kan je hier bekijken.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>