Zorg-ICT in kleine landen wél succesvol

Landen en regio’s met zo’n vier miljoen inwoners lopen in de wereld voorop met de digitalisering van de zorg. Denk maar aan Nieuw-Zeeland, Denemarken, Finland, Catalonië, Baskenland en de Canadese provincie Alberta. Deze gebieden hebben bovendien eigen software ontwikkelingsbureaus. Die krijgen rechtstreeks geld om het onderlinge berichtenverkeer tussen aanbieders te faciliteren. Die landen zijn niet afhankelijk van grote software bedrijven zoals EPIC.

Regionale aanpak
Deze observatie kwam naar voren tijdens een plenaire sessie van het internationale congres over ketenzorg van De International Foundation of Integrated Care in Edinburgh. Als ik uit deze observatie lering trek voor Nederland, dan zouden de Randstad, het Noorden, het oosten en het zuiden van Nederland eigen gemeenschappelijke ICT bedrijven moeten ontwikkelen. Dan komt samenhangend berichtenverkeer tussen zorgaanbieders makkelijker van de grond. Maar vooralsnog loopt de digitalisering tussen ziekenhuizen en eerste lijn in de genoemde landen beter en is ook goedkoper dan in ons land.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>