Zorgbelang Fryslân zoekt ervaringsdeskundigen als ‘zorgmaat’

Samen met de Friese ziekenhuizen werkt Zorgbelang Fryslân aan een project over gezamenlijke besluitvorming van artsen en patiënten. In dat kader zoek Zorgbelang Fryslân naar mensen die vanuit hun eigen ervaring (patiënt, familielid, mantelzorger) als een soort ‘zorgmaat’ mee willen doen in het project.

Samen beslissen
Zorgbelang vindt het belangrijk dat artsen en patiënten gezamenlijk beslissingen nemen over ingrijpende medische behandelingen zoals bijvoorbeeld wel/geen chemotherapie bij uitgezaaide kanker, of wel/geen hartklep als je ouder bent dan 75 jaar. Hiervoor dienen patiënten goed geïnformeerd te worden door artsen over de behandeling, behandeldoelen, de invloed op de kwaliteit van leven, eventuele alternatieven en de risico’s. Op basis van deze informatie kan dan een gezamenlijk besluit over de best passende behandeling worden genomen.

Ervaringsdeskundige
Als u zich opgeeft als zorgmaat, gaat u mensen ondersteunen die min of meer in dezelfde situatie verkeren. Dit is emotionele ondersteuning, maar ook hulp bij het proces om gezamenlijk met de arts medische beslissingen te nemen. Dat kan bijvoorbeeld via het voeren van een aantal gesprekken met mensen die voor moeilijke keuzes staan. Zorgmaten geven Informatie, hebben een luisterend oor en steunen bij het nemen van een beslissing waarbij het vaak gaat om twee ‘kwaden’.

Eisen
Zorgbelang Fryslân is op zoek naar mensen die:

 • een goed gesprek kunnen voeren d.w.z:
  – goed kunnen luisteren (actief zwijgen)
  – het gesprek kunnen ordenen/samenvatten
  – correct en vriendelijk kunnen reageren
  – belangrijke vragen kunnen stellen
 • hun eigen verwerkingsproces hebben doorgemaakt
 • open staan voor anderen en uitgaan van de behoefte van anderen
 • bereid zijn deel te nemen aan trainingen
 • afstand kunnen nemen van de problematiek van de ander

En met de volgende ervaring:

 • uitgezaaide borstkanker
 • alvleesklierkanker met een geringe kans op succes bij behandeling
 • baarmoederkanker met een geringe kans op succes bij verdere behandeling
 • 75 plussers die wel of niet gekozen hebben voor een ICD
 • 75 plussers die wel of niet gekozen hebben voor een hartklep

Tweedaagse training
Al u besluit om u aan te melden, ontvangt u een (tweedaagse) training tot Zorgmaat. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan hoe gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) kan werken, de mogelijkheden en grenzen van ervaringsdeskundigheid, gesprekstechnieken en het bewaken van eigen grenzen.

Informatiebijeenkomst
Denkt u dat zorgmaat worden iets voor u is? kom dan naar de informatiebijeenkomst op 2 november 2015 om 16.00 uur, in het gebouw van Zorgbelang Fryslân, Thialfweg 43, 8441 PW Heerenveen. Of stuur een mail naar Harriet Hollander van Zorgbelang Fryslân.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>