Zorgverzekeraar en ziekenhuis moeten meer aan preventie doen

Zorgaanbieder, financier en patiënt staan centraal in de nieuwe drie-eenheid van de zorg ofwel Triple Aim. Gezamenlijk streven zij naar verbetering van de drie velden van de driehoek: Gezondheid, Kwaliteit van zorg en Kosten per verzekerde. De posities van de drie partijen zijn hier verschillend, evenals bij marktwerking. Maar er is wel eenheid van beleid. Daarmee onderscheidt deze driehoek zich van de driehoek van de marktwerking, waarin de drie partijen zorgaanbieders, patiënten en financiers zich nadrukkelijk profileren op hun eigen posities.

Preventieve interventies

Ook zorgverzekeraars streven bij triple Aim preventie na. Ik weet dat zij nu nog geen financiële middelen op basis van de Zorgverzekeringswet kunnen toewijzen aan preventieve interventies, zoals leefstijlbevordering. Dat moet veranderen. Ook ziekenhuizen streven bij de Triple Aim-aanpak preventie na. Dat is mogelijk met twee soorten activiteiten. Ten eerste door ‘motivational interviewing’ als een verpleegkundige of specialist vaststelt dat een ziekenhuisopname mede is veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Ten tweede hebben ziekenhuizen een taak om patiënten na een ernstige ingreep te helpen hun leven weer in balans te brengen en om verslechtering en recidive te voorkomen. Ik denk hierbij aan hartrevalidatie, oncologische revalidatie, algemene revalidatie na chirurgische ingrepen. Dit citaat staat in het eerste hoofdstuk van Het Zorginnovatieboek: Meer gezondheid en welzijn voor ons geld dat ik zojuist gepubliceerd heb. Ik ben benieuwd wat jij van dit hoofdstuk vindt.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>