Zorgverzekeraar moet inspelen op e-health behoeften patiënten

Veel Nederlanders willen graag online afspraken maken met hun huisarts en inzage hebben in hun medisch dossier. Ook willen zij e-consulten en herhaalrecepten via internetdiensten. De behoefte daaraan kwam onlangs naar voren in de e-health monitor 2016 en een onderzoek van patiëntenorganisatie Zorgbelang Fryslân.

Medisch dossier

Uit het onderzoek van Zorgbelang Fryslân onder ruim vijfhonderd verzekerden van Zorgverzekeraar De Friesland blijkt dat de helft van de inwoners van de provincie via internet afspraken wil maken en inzage wil hebben in het eigen medisch dossier. Opvallend is dat het merendeel van de Friezen niet weet of het bij hun zorgverlener mogelijk is via internet een afspraak te maken, een herinnering voor een afspraak te ontvangen, herhaalrecepten aan te vragen, vragen te stellen en inzage te hebben in de eigen medische gegevens.

Informatie

Naast contacten met zorgverleners, is ook het internetgebruik voor het zoeken naar informatie over gezondheid en leefstijl goed ingeburgerd. Daartegenover staat dat het merendeel van de ondervraagden afwijzend staat tegenover zogenoemde ‘zelfzorg’, zoals tests en hulpprogramma’s via websites. De belangrijkste wens die de ondervraagden uitspraken, was het krijgen van online inzicht in het eigen medisch dossier.

Intensiveren

Friesland is voor Nederlandse begrippen een dunbevolkte provincie, met relatief veel ouderen en lange reisafstanden naar (zorg)voorzieningen. Gebruik van internet kan daarom in veel gevallen een efficiënte manier zijn om contacten tussen zorgverleners en cliënten te onderhouden. Afgezet tegen de e-health monitor van Nictiz en NIVEL, lijkt Friesland in de middenmoot te zitten: in sommige provincies wordt meer gebruik gemaakt van internet in de zorgverlening, in andere provincies minder. Zorgverzekeraar De Friesland heeft e-health al in het zorginkoopbeleid opgenomen, maar Zorgbelang Fryslân heeft geadviseerd dit te intensiveren. De Friesland neemt dit ter harte voor het toekomstig inkoopbeleid.

Veel Nederlanders willen online afspraken maken met de huisarts en inzage in hun medisch dossier.Ook willen zij e-consulten en herhaalrecepten via internet.Onderzoeksrapport

Als je interesse hebt in de rapporten over de Friese studie klik dan hier. Ondergetekende heeft deze studie begeleid. Zorgbelang Fryslân directeur Esther de Vrij en medewerker Harriet Hollander hebben het onderzoeksrapport op 17 oktober overhandigd aan Bert van der Hoek. Hij is bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraar De Friesland (zie foto).

 

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>