• Reviewer van diverse Wetenschappelijke tijdschriften, sinds 1987
  • Voorzitter Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling in de verslavingszorg, sinds 2005
  • Lid Medisch Wetenschappelijke Adviesraad DBC-Onderhoud, sinds 2008
  • Lid Adviescommissie Capaciteitsorgaan voor Sociale Geneeskunde, sinds januari 2011
  • Voorzitter IFIC, International Foundation Integrated Care, sinds oktober 2011
  • Associate editor IJIC, International Journal Integrated Care, sinds oktober 2011
  • Lid Stuurgroep Dienst JustitiĆ«le Inrichting t.b.v. psychiatrische penitentiaire instellingen, sinds oktober 2011
  • Lid Stuurgroep Friesland Voorop, sinds januari 2012
  • Lid ZonMW programmacommissie Topsubsidies, sinds maart 2012
  • Voorzitter Raad van Advies Gezondheidscentrum Nieuwegein, sinds september 2012