Trefwoordenregister

Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel

Wet langdurige zorg (Wlz): 17, 172, 177, 189, 193, 195, 196, 263, 368

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): 108, 110, 120, 179, 180, 263, 381

Wet van de remmende voorsprong: 363, 365

Wijkgerichte aanpak: 59, 80, 257

Wijkteam: 30, 110, 111, 116, 120-122, 128, 137, 141, 144, 187-190, 194, 220, 225, 246, 263, 363, 391
Sociaal: 120

Wijkverpleegkundige: 22, 30, 38, 41, 111, 120, 124-128, 134, 135, 141, 142145, 164, 166, 169, 170, 182, 183, 188, 193-195, 215, 263, 290, 332, 352, 371, 377, 390

Williamson, Oliver: 20-22, 35, 207, 208