Trefwoordenregister

Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel

Hart- en vaatziekten: 45, 46, 65, 70, 75, 79, 81, 101, 118, 150, 156, 167, 176, 192, 230, 269, 284, 290, 327

Hartfalen: 45, 46, 65, 70, 75, 79, 81, 101, 118, 150, 156, 167, 176, 192, 230, 269, 284, 290, 327

Health checks, zie: gezondheidscreening

Hendriks, staatssecretaris: 124, 142

Herhaalservice: 282, 283, 291

Hermanns, paradox van: 103, 104, 117, 118

Herstelondersteuning: 242-244, 246, 249, 250, 251, 254, 262-264, 266

Hoge bloeddruk: 46, 59, 75, 269, 326

Home-Start: 112, 113, 120

Housing First: 251, 257, 258, 261, 265

Huidkanker: 199-201

Huisartsenpost: 30, 31, 133, 135, 138, 150, 295, 296, 298, 299, 301-303, 305, 308, 309, 312-316, 318-322, 314, 375

Huiselijk geweld: 104, 112, 119, 304, 305