Trefwoordenregister

Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel

Darmkanker: 199, 201, 204, 206, 211, 216, 217, 219

Dementie: 16, 47, 48, 56, 138, 144, 145, 172, 176, 179, 191, 191-193, 228, 247

Deming, kwaliteitscirkel van: 279, 280, 291

Depressie: 20, 53, 59, 127, 150, 186, 227-231, 235, 237, 239, 241, 244, 247, 253, 269, 341, 360

Diabetes: 45-47, 55, 56, 70, 74, 75, 79, 85, 95, 128, 133, 148, 150, 158, 164-170, 171, 177, 192, 228, 230, 247, 269, 276, 281, 307, 336

Diagnosebehandelcombinatie (dbc): 22, 207, 345

Direct costing: 335

Disability Adapted Life Years (daly’s): 80

Discovery: 76, 77, 79

Disease management: 65, 124, 147, 154-157, 160, 161, 167, 168, 245, 251, 256, 257, 263, 265-267

Disease-managementmodel: 167, 251, 257

Disease-managementprogramma (dmp): 167, 251, 257, 263

Dossierhouderschap: 268, 288, 289, 292, 293

Dunning, trechter van: 239, 249