Trefwoordenregister

Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel

Langdurige zorg: 16, 17, 128, 131, 148, 149, 152, 167, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 183, 185-196, 263, 368

Late adopters: 33, 373

Leanbenadering: 338

Lean Six Sigma: 32, 323, 325

Leefstijlsolidariteit: 67-69, 77

Levensverwachting: 15, 39, 43, 48, 56, 149, 174, 176, 192

Libertair paternalisme: 21, 35, 40, 48, 57

Lotgenotencontact: 166, 170