Trefwoordenregister

Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel

Calorische overconsumptie: 45, 55

Cappuccinomodel: 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-33, 35, 36, 67, 83, 94-96, 98, 99, 110, 120, 122, 123, 133, 141, 142, 145, 147, 158, 165-170, 197, 209, 219-221, 225-227, 245, 246, 249, 250, 263, 264, 266, 268, 289, 292, 295, 314-316, 318, 320, 330, 331, 336, 338, 340, 347, 367-370, 374, 383, 384, 386, 389

Casemanagement: 164, 169, 195

Casemanager: 131, 134, 157, 166, 166, 170, 199, 209, 213, 222, 224, 238

Centrale Medicatie-incidenten Registratie (cmr): 280

Centrum voor Jeugd en Gezin (cjg): 105

Cerebrovasculair accident (cva): 149, 176

Cholera: 37, 39

Cholesterol, verhoogd: 58

Chronic-caremodel (ccm) van Wagner: 167

Chronische aandoening(en) : 16, 18, 22, 26, 30, 31, 37, 39, 45, 47, 48, 55, 56, 61, 68, 72, 95, 123, 127, 130, 133, 135, 141, 143, 146-152, 154-156, 158, 158-163, 165-167, 169, 170, 173, 174, 192, 199, 215, 228, 251, 266, 283, 284, 286, 314, 325345, 347, 351, 361, 362, 364, 366, 368, 374, 376, 381, 382, 387

Chronische zorg: 30, 128, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 183, 186, 195, 218, 220, 225, 234, 235, 236, 237, 239, 239, 248, 251, 252, 257, 263, 296, 325, 342, 343, 351  

Closed loop medication: 280, 282, 291

Cocreatie: 15, 24, 36, 31, 33, 35, 36, 64, 171, 191, 250, 318, 371, 380, 386

Colorectale kanker: 205

Community reinforcement approach: 257, 265, 267

Comparative health effectiveness research: 205, 223, 224

Consultatiebureau: 38, 40, 41, 77, 83, 107, 111, 115, 173, 186

Continuity of care-document: 89

COPD: 65, 147, 148, 150, 152, 156, 160, 165, 167, 170, 199, 228, 230, 247, 269, 276, 284, 355

Coronaire hartziekten: 47, 56, 150, 228

Craving: 53, 259-261, 266

Creatieve destructie: 350, 351, 364

Critical path method (cpm): 321

Curatie: 81