Guus Schrijvers (1949) studeerde in 1973 cum laude af aan de Faculteit Economische Wetenschappen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het proefschrift Regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg.

Van 1987 – 2012 bekleedt hij de leerstoel Public Health bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, met als leeropdracht Structuur en Functioneren van de Gezondheidszorg. Hij publiceerde tal van boeken en artikelen over zorginnovatie. Zijn wetenschappelijke aandacht ging al die jaren uit naar geïntegreerde zorg, transmurale zorg, regiovisies, managed care, spoedeisende zorg, jeugdgezondheidszorg, geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg en disease management.

Als docent verwierf hij ruime ervaring in het verzorgen van postacademisch onderwijs en het adviseren van organisaties op het terrein van samenwerking-tussen-instellingen, strategisch beleid, financieel management en kwaliteitsbeleid. Samen met twintig medewerkers evalueerde hij zo’n dertig kleinere en grotere zorginnovaties.

Internationaal was en is Schrijvers ook werkzaam. Samen met buitenlandse partners vergelijkt hij zorginnovaties en geïntegreerde zorg in Nederland, Engeland, Denemarken, Canada en Duitsland. Vermaard werden zijn wekelijkse nieuwsbrieven naar duizenden collega’s met actualiteiten in binnen- en buitenland.

Sinds 1 oktober 2012 is Guus Schrijvers met emeritaat. Maar hij is nog steeds heel actief in de gezondheidszorg. Zo verscheen onlangs zijn nieuwe boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel (ondertitel: Voor hetzelfde geld een betere gezondheidszorg). Daarnaast geeft hij lezingen en workshops en is lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies.

Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via mail@guusschrijvers.nl.