Aanbod Academie
  • Medewerker nummer 1,

    Door Carina Hilders, bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directievoorzitter Reinier de Graaf ziekenhuis. Solidariteit Overvallen door een virus, werd de maakbaarheid van de maatschappij terstond ingeruild voor dankbaarheid. Het gezond zijn en blijven…

  • Radboud vestigt leerstoel regionale huisartsgeneeskunde

    Henk Schers is sinds 1 maart hoogleraar Regionale netwerkvorming vanuit de huisartsgeneeskunde aan het Radboud UMC. Guus Schrijvers interviewde hem over zijn plannen en opvattingen. Wie is Henk Schers? HS: “Ik ben 56 jaar en studeerde geneeskunde in Nijmegen. In…

  • De regio: droomland of niemandsland

    De betekenis van een rapport van de Raad voor het openbaar Bestuur voor de zorgsector Door Pieter Vos. Een belangrijk en kritisch rapport In juni 2021 verscheen het rapport ‘Droomland of niemandsland’. Uitgangspunten voor het besturen van regio’s’ van de…