Sprekers gevraagd voor 23ste Nationale Spoedzorgcongres op 17 november 2022

Door Nanne Bos, onderzoeker gezondheidszorg en Guus Schrijvers, gezondheidseconoom.

Het 23ste Nationale Spoedzorgcongres op 17 november stelt drie thema’s centraal: personeelstekorten, digitalisering en geografische concentratie van triage en acute-zorgaanbod. De congrescommissie nodigt sprekers uit om lokale of regionale vernieuwingen op deze thema’s te presenteren. Het gaat om professionals, leidinggevenden, beleidsmakers en onderzoekers met ideeën, projecten, onderzoeken of goede voorbeelden rond de volgende onderwerpen:

  • Oplossingen om het personeelstekort in de spoedzorgketen het hoofd te bieden;
  • Digitalisering in de spoedzorgketen, zoals innovatie in de telecommunicatie, software applicaties voor beslissingsondersteuning en dergelijke of uitwisseling van gegevens;
  • Regionale samenwerking en coördinatie en het aanbieden van specifieke vormen van acute zorg, zoals ouderenzorg;
  • Verbeteringen in bereikbaarheid/beschikbaarheid/vindbaarheid van acute zorg;
  • De acute zorg in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

Lokale en regionale sprekers over vernieuwingen

Interesse? Als flitspresentator of spreker op het congres krijg je een podium om je verhaal te vertellen aan leidinggevende professionals en beleidsmakers in de acute zorg. Maar ook aan vertegenwoordigers van nationale instanties, brancheorganisaties en patiëntenorganisaties. Heb je interesse om 17 november een voordracht te geven op het spoedzorgcongres? Bekijk dan hier de uitgebreide sprekersinformatie en meld je aan. Aanmelden kan tot 15 september 2022. De selectiecommissie bestaat uit Arold Reusken, hoofd bureau Landelijk Netwerk Acute Zorg; Jack Versluis, bestuurder RAV Utrecht; Nanne Bos, senior onderzoeker gezondheidszorg Nivel en Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht

Ook nationale sprekers voor een helikopterview

Bieden de regionale sprekers een bottom-up perspectief, de vier plenaire sprekers op 17 november kijken naar de acute zorg met een helikopter view. Mark Kramer is lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC en voorzitter van het Landelijk netwerk Acute Zorg. Hij schetst de samenhang en urgentie van de drie congresthema’s. Bianca Buurman is voorzitter van V&VN en hoogleraar Acute Ouderenzorg, Amsterdam UMC. Zij gaat in op sterke en zwakke punten van de acute ouderenzorg. Een vertegenwoordiger van de FMS introduceert het nieuwe triagemodel van deze brancheorganisatie van medisch specialisten. De congrescommissie is nog in gesprek met VWS om een zeer aansprekende vertegenwoordiger het nieuwe beleid van minister Kuipers toe te laten lichten.

Draagvlak voor beleid

Edwin Velzel sluit het congres af met een gesprek met de deelnemers over verandermanagement binnen de acute zorg. Hoe is er regionaal draagvlak te werven voor veranderingen bij bevolking, autoriteiten en professionals als door personeelstekorten. Biedt verwachtingsmanagement een uitkomst voor conflictvrije aanpassingen in de acute zorg?  Zijn de innovatieve, lokale en regionale, trajecten in te passen in een nationaal transitiebeleid?

Kortom

Vier ontwikkelingen maken dit congres urgent: 1. De personeelstekorten 2. De toenemende vraag vanwege de grote groei van 75-plussers 3. De verwachting van de bevolking en autoriteiten dat acute zorg zonder aanpassing door kan gaan en 4. De bestuurlijke drukte  door het nieuwe beleid van minister Kuipers. De congrescommissie denkt dat het congres een ontmoeting wordt van de nationale top van de acute zorg en regionale projectleiders, innovatoren en bestuurders. Wil jij over je eigen innovatie  pitchen? Klik dan hier. Wil jij je inschrijven als deelnemer? Klik dan hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>