Trefwoordenregister

Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel

Abonnementstarief: 28-32, 35, 36, 38, 94, 95, 98, 110, 132, 133, 141, 143, 155, 156, 165, 166, 169, 208, 219, 220, 221, 223, 225, 245, 246, 250, 263, 289, 290, 315, 316, 318, 336, 340, 347, 351, 367-369, 383, 386

Activity based costing: (abc) 334, 335

Acute-opnameafdeling (aoa):  303, 308, 309, 313, 317, 319, 349

ADHD: 102, 113, 118, 120, 121, 134, 241, 284, 326

ADHD-medicatie: 102, 113, 118, 120, 121

Alcoholaccijns: 71

Alcoholconsumptie: 40, 71, 72, 73, 78, 111, 120

Alcoholontmoedigingsbeleid: 50

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz): 263

Ambulancezorg: 263, 295-299, 302, 308, 309, 313-318, 391

Anderhalfde lijn: 127, 133, 140, 145

Angststoornis(sen): 150, 225, 230, 247

Antidepressiva: 184, 268, 284, 286, 298

Astma: 94, 150, 152, 156, 167, 168, 230, 269, 284, 307, 326

AWBZ-filter: 179, 180, 182, 239, 249