Trefwoordenregister

Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel

Reframing, zie Framing

ReproQ (vragenlijst): 90, 91, 95, 97

Respijtzorg: 22, 173, 187, 195

Resultaatverantwoordelijke eenheid (rve): 345, 362, 365, 392

Resultaten Scoren: 253-255, 257-260, 265, 267

Returns on investment: 155, 237, 371

Risicoselectie: 83-85, 95, 98

Rogers, curve van: 33, 36, 256, 311, 373-375

Roken: 20, 21, 30, 31, 37, 43, 44, 46-50, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 67, 73, 75, 77, 78, 81-83, 89, 95, 97, 100-102, 105, 109-111, 113, 116, 118, 120, 121, 147, 148, 151, 160, 172, 197, 198, 200, 203-205, 215, 220, 221, 239, 240, 245, 263, 277, 283, 306, 309, 319, 321, 332, 345, 351, 357, 359, 360, 369,

Romein, Jan: 230, 363, 365

Rookverbod: 52, 56, 73

Routine outcome monitoring (rom): 244-246, 249, 251, 263, 368