Meer gezondheid bij gelijkblijvend budget is haalbaar mits….

In mijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel’ geef ik mijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek heeft twee boodschappen:

  • Een betere gezondheid en een hogere kwaliteit van zorg is mogelijk met hetzelfde geld als Nederland tegelijk de zorg,  de ICT en de bekostiging innoveert.
  • Burgers moeten worden beloond bij gezond gedrag en ongezond gedrag dient via hogere accijnzen en BTW tegengegaan te worden.

Cappuccinofinanciering
Meer gezondheid bij gelijkblijvend budget is mogelijk. Ook al stijgt het aantal kankerpatiënten per jaar met vier procent en vergrijst de bevolking. En ook al komen er meer mensen met chronische aandoeningen en multimorbiditeit. Meer zorg voor evenveel geld, dat kan als zorginnovatie gelijk opgaat met cappuccinofinanciering. Hierbij ontvangen alle zorgaanbieders een abonnementstarief of salaris en een kleine betaling per verrichting. Als schuim op de cappuccino ontvangen zij betaling voor kwaliteitsverbetering en innovatie.

Verbazing
Tot nu toe zijn er in vier maanden tijd al bijna 3.000 boeken verkocht. Dat aantal verbaast mij enigszins. Er vinden op dit moment namelijk zoveel veranderingen in de zorg plaats, dat ik verrast ben dat een boek over zorginnovatie met langetermijn oplossingen aanslaat. De drie decentralisaties in de zorg en zaken als de nieuwe fiscale posities van de specialisten vragen zoveel aandacht, dat er dit jaar nauwelijks ruimte is voor echte zorginnovaties. In deze periode van schaarste staat het eigenbelang van mensen vaak centraal. Idealistische oplossingen zoals in mijn boek beschreven, waarbij het maatschappelijke- en het patiëntenbelang voorop staan, zijn nu helaas wat minder populair.

Nieuwe mogelijkheden
Het boek wordt veel gelezen door (huis)artsen, verloskundigen, verpleegkundigen en dergelijke die al veel werkervaring hebben en leiding willen gaan geven aan een afdeling of organisatie. Door het ontvlechten van grote organisaties en business units ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor dit soort professionals. Zij krijgen middels dit boek een goed beeld welke inhoudelijke en financiële innovaties er mogelijk zijn in de zorg. 

Gezondheidszorg en geld
Zo geef ik een aantal praktische, realistische innovaties voor de verslavingszorg, oncologie, farmacie, geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg, acute zorg, geboortezorg, ouderenzorg en dergelijke. Het boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in gezondheidszorg en geld. Dus ook beleidmakers, zorgverzekeraars, politici en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties behoren tot mijn lezers. 

Feedback lezers
Op dit moment ben ik in onderhandeling met een uitgever voor een Engelse vertaling. Ik zal daarbij rekening houden met de feedback van lezers. Die vinden dat er in het boek voldoende aandacht is voor zorginnovatie en financiering, maar dat er meer nadruk gelegd moet worden op ICT-oplossingen.

Het boek ‘Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel’ omvat bijna 400 pagina’s, 1200 voetnoten en 93 afbeeldingen en wordt uitgegeven door Uitgeverij Thoeris. Je kan het zowel online als in de boekhandel bestellen voor 24,95 euro. ISBN 9789072219923.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>