18e Nationale Spoedzorgcongres 6 oktober 2017

6 oktober 2017 vindt in Utrecht het 18e nationale Spoedzorgcongres plaats. Op het congres staan een aantal actuele vraagstukken in de acute zorg centraal.

Het 18e Nationale Spoedzorgcongres vindt op 6 oktober 2017 plaats in Galgenwaard Utrecht. Een aantal vragen staat centraal: hoe stemmen we de acute zorg beter op elkaar af? Wat doen we aan preventie? Hoe kunnen we het beste inspelen op grote calamiteiten? En wat kunnen we doen aan de stijgende werkdruk?
Het congres bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren en vragen te stellen.

Kansen en bedreigingen

De spoedzorg in Nederland wordt grotendeels verzorgd door ambulancediensten, huisartsenzorg overdag, huisartsenposten buiten kantooruren, Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH’s), crisisdiensten en traumacentra. De komende jaren krijgt de sector te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingen:

  • Toename van het aantal kwetsbare ouderen op de SEH;
  • Het nieuwe kwaliteitskader van het Zorginstituut;
  • Minder cliënten voor de crisisdiensten GGz;
  • De toegankelijkheid van SEH’s en HAP’s staat in steeds meer regio’s onder druk en de werkdruk neemt toe;
  • Er komt meer aandacht voor preventie, zoals valpreventie en het tegengaan van alcohol gerelateerde spoedincidenten;
  • De traumazorg in het leger kan als voorbeeld fungeren voor die in de burgermaatschappij.
6 oktober 2017 vindt in Utrecht het 18e nationale Spoedzorgcongres plaats. Op het congres staan een aantal actuele vraagstukken in de acute zorg centraal.Programma

In het ochtendprogramma komen onderwerpen aan bod als de organisatie van spoedzorg bij een epidemie, de traumazorg in het leger, het nieuwe Kwaliteitskader en ontwikkelingen in de acute huisartsenzorg.

In het middagprogramma kunnen deelnemers kiezen uit een groot aantal workshops. De onderwerpen zijn divers: van het integreren van huisarstenposten met SEH’s tot preventie van alcoholmisbruik en het organiseren van de CVA-zorg.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor mensen die zich bezig houden met niet-uitstelbare huisartsenzorg, preventie, EHBO, reanimeren en andere vormen van zelfmanagement, ambulance meldkamers en regionale ambulance voorzieningen, spoedeisende hulpafdelingen, spoed-OK’s en IC-afdelingen van ziekenhuizen; crisisdiensten geestelijke gezondheidszorg, spoedopname-afdelingen van verpleeghuizen en spoedposten als mengvorm van huisartsenposten en SEH’s.

6 oktober 2017 vindt in Utrecht het 18e nationale Spoedzorgcongres plaats. Op het congres staan een aantal actuele vraagstukken in de acute zorg centraal.Flitspresentaties

Er is nog ruimte voor enkele flitspresentatoren die kort en bondig iets vertellen over een zorginnovatie op spoedzorggebied, of over een nieuwe app, nieuwe software, recent onderzoek of cursus voor de acute zorg. Wil jij graag flitspresentator zijn op dit congres? Stuur dan (voor 15 juli) een mail met daarin kort omschreven wat het onderwerp en doel van je presentatie is naar: mail@guusschrijvers.nl.

Informatie en inschrijving

Meer informatie over het congres en het volledige programma vind je hier. De congresfolder kan je hier bekijken. De prijs bedraagt 325 euro (btw-vrij).

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>