19e Nationale Spoedzorgcongres op 8 november

Het 19e Nationale Spoedzorg Congres vindt plaats op 8 november 2018. Nadruk zal vooral liggen op wat we kunnen leren van goede voorbeelden en hoe we deze kunnen implementeren en borgen. Er zijn plenaire voordrachten, doelgroepgerichte parallelsessies, workshops en flitspresentaties.

Welke goede voorbeelden zijn er om de kwaliteit en efficiëntie van de acute zorg te verbeteren? Hoe kunnen we het komende Kwaliteitskader spoedzorgketen implementeren? En wat doen we aan de stijgende werkdruk en aan de opvang van verwarde mensen op de SEH? Deze en andere vragen staan centraal op het 19e Nationale Spoedzorg congres op 8 november 2018 in Utrecht. Nadruk zal vooral liggen op wat we kunnen leren van de goede voorbeelden en hoe we deze kunnen implementeren en borgen. Er zijn plenaire voordrachten, doelgroepgerichte parallelsessies, workshops en actuele flitspresentaties.

Waarom?

De acute zorg moet de komende jaren antwoord geven op de toenemende, veranderende en complexere vraag van patiënten. Van groot belang daarbij is goede samenwerking tussen ambulancezorg, huisartsen, huisartsenposten, Spoedeisende Hulpafdelingen en GGz-crisisdiensten. Goede samenwerking leidt tot tijdige en hoogwaardige acute zorg, gedurende alle uren van de dag en alle dagen van de week. Tot zorg op de juiste plek, door de juiste zorgverlener, op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. Maar ook tot het efficiënter besteden van zorgbudgetten en het verlagen van de werkdruk.

Onderwerpen

Tijdens het congres op 8 november worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

 • Welke goede voorbeelden van samenwerking tussen aanbieders van acute zorg staken erboven uit het afgelopen jaar?
 • Hoe borgen we de kwaliteit en governance van deze goede voorbeelden?
 • Hoe kunnen we het nieuwe Kwaliteitskader Spoedzorgketen goed implementeren?
 • Wat is het ideale implementatietraject voor meer samenwerking? Welke professionele- en logistieke afspraken zijn nodig om samenwerking op een hogere plan te krijgen?
 • Wat doe je als partijen in een regio niet tot een spoedzorgketen komen en alleen maar vergaderen en ruzie maken? Wie grijpt er dan in?
 • Welke digitale ondersteuning is er nodig om de samenwerking tussen melder, meldkamer ambulancezorg, ambulance, triagist huisartsenpost en SEH te faciliteren?
 • Wat kunnen we in de praktijk leren van het Israëlisch hulpverleningsmodel bij aanslagen?
 • Moet de verpleging- verzorging- en thuiszorgsector met haar acute wijkverpleging, crisisregeling via de Wet Langdurige Zorg en acute plaatsing in een huis voor eerstelijnsverblijf volledig meedraaien in een ROAZ?
Goede voorbeelden

Uit de evaluatie van het congres vorig jaar bleek dat deelnemers met name behoefte hadden aan praktische tips voor de implementatie. Het afgelopen jaar hebben wij in vakbladen en tijdschriften tal van goede voorbeelden gevonden over samenwerking tussen diverse aanbieders van spoedzorg. Vaak wordt daarin beschreven wat het project inhoudt en wat de resultaten zijn. Bijna nooit wordt besproken hoe deze ‘good practices’ zijn voorbereid, geborgd, en in stand gehouden worden. Deze informatie krijg je wel op het congres, via meerdere rondes met doelgroepgerichte workshops, parallelsessies en diverse innovatieve flitspresentaties.

Workshops en parallelsessies

Er zijn drie series met elk vijf workshops en parallelsessies rond de volgende thema’s:

 1. Nieuwe vormen van ambulancezorg
 2. Innovaties op de SEH’s van ziekenhuizen
 3. Nieuwe acute zorg vormen bij huisartsen, huisartsenposten en crisisdiensten Ggz
 4. Goede invulling van randvoorwaarden zoals ICT, bekostiging en aansturing van acute zorg
 5. Vaardigheidstrainingen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met agressieve patiënten en hun begeleiders.
Flitspresentaties gezocht

De Guus Schrijvers Academie zoekt diverse flitspresentatoren die kort en bondig iets willen vertellen over een actuele ontwikkeling, project, nieuw zorgpad, goed voorbeeld, app of onderzoek op het gebied van spoedzorg. Interesse? Stuur dan vóór 1 augustus 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Voor wie?

Het Spoedzorgcongres op 8 november 2018 is bedoeld voor zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en paramedici), zorgmanagers, leidinggevende professionals, RvB leden, beleidsmedewerkers van ziekenhuizen, inkopers zorgverzekeraars, projectleiders, organisatieadviseurs, beleidsambtenaren, vertegenwoordigers van nationale instanties, brancheorganisaties en patiënten-groeperingen en alle anderen die op zoek zijn naar mogelijkheden om de acute zorg / spoedzorg te verbeteren en de werkdruk te verlagen.

Meer informatie

Wil je meer weten over 19e Nationale Spoedzorgcongres op 8 november 2018 in Utrecht? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de speciale congrespagina van de Guus Schrijvers Academie.

Tot en met 8 september is er een vroegboekprijs van € 295 (btw-vrij). Daarna zijn de deelnemerskosten € 325 (btw-vrij). Accreditatie wordt aangevraagd.

Voor vragen kun je mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>