Volhoudtijd kan overbelasting van mantelzorgers voorspellen

Het concept volhoudtijd biedt in de dagelijkse zorgpraktijk aanknopingspunten voor tijdige signalering van overbelasting van mantelzorgers en van crisissituaties. Dat is de kernboodschap van een artikel in het komende nummer van het tijdschrift Gerontologie en Geriatrie. Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift van Henk Kraijo: Perseverance time of informal carers. A new concept in dementia care’.

Herkenbaar

Om meer grip te krijgen op de planning van de mantelzorgperiode ligt het voor de hand om mantelzorgers zelf te vragen hoelang zij de zorg nog denken te kunnen volhouden. Gebleken is dat mantelzorgers het begrip volhoudtijd direct herkennen. Zij voelen zich niet onder druk gezet door die vraag.

Draagkracht versus draaglast

Bij navraag bleek dat mantelzorgers van naasten met dementie dagelijks bezig zijn met de vraag hoelang zij de zorg nog aan kunnen. Het wordt echter zelden aan hen gevraagd. De mantelzorger maakt een inschatting van de balans tussen draagkracht en draaglast en in het bijzonder van het moment waarop de balans zodanig uit evenwicht is dat hij/zij de zorg niet meer kan voorzetten.

Tijdige ondersteuning

Van de groep mantelzorgers met een volhoudtijd van minder dan een jaar werd 80% van hun dementeren naasten binnen dat jaar opgenomen in een verpleeghuis of waren overleden. Crisissituaties deden zich voor bij mantelzorgers die eerder een volhoudtijd opgaven van minder dan een half jaar.

De implicatie van deze resultaten is dat volhoudtijd door zorgprofessionals serieus genomen moet worden en het onderstreept de noodzaak van tijdige ondersteuning van mantelzorgers.

Focusshift

Inmiddels wordt het concept volhoudtijd toegepast in een groot aantal zorgnetwerken. De ervaring van de casemanagers dementie is dat de vraag naar volhoudtijd een focusshift teweeg brengt van ‘het hier en nu’ naar de toekomst. Dit levert vervolgens een open gesprek op over het proactief ondersteunen van de mantelzorgers.

Wil je het hele artikel over volhoudtijd van naasten van mensen met dementie lezen in het tijdschrift Gerontologie en Geriatrie? Klik dan hier.

Eén reactie op “Volhoudtijd kan overbelasting van mantelzorgers voorspellen”

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>