Masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement goed beoordeeld

Op 3 november 2016 start in Utrecht de Masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement voor leidinggevenden en (aankomend) bestuurders in de zorg. In de elfde editie van deze masterclass vergroten deelnemers hun inzicht, begrip en competenties in het managen van kwaliteit van zorg, in- en uitgaande geldstromen, kosten en van digitalisering. De masterclass bestaat uit tien middagbijeenkomsten over actuele vraagstukken uit de gezondheidszorg en duurt tot juni 2017. Wat vonden de deelnemers van de afgelopen editie?

Evaluatie

De 10editie van deze masterclass is een paar weken geleden afgesloten. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers met een goed gevoel terugkijken op de masterclass. Men vond het een goede, actuele cursus waarbij men veel geleerd heeft. Andere positieve punten:

 • De cursusleiders zijn inspirerend, de begeleiding is goed, cursisten krijgen veel ruimte voor eigen inbreng, problemen worden goed uitgediept en er worden veel diepgravende vragen gesteld.
 • Zowel de aandacht voor de actuele landelijke problematiek, als de gelegenheid om eigen actuele zaken in te brengen wordt bijzonder gewaardeerd.
 • Er is een goed evenwicht tussen onderwerpen op kwaliteitsgebied en financiële onderwerpen.
 • Deelnemers komen uit meerdere sectoren. Dit zorgt voor een verbreding van het eigen referentiekader.
Suggesties

Naast deze positieve punten hadden de deelnemers ook een aantal opmerkingen en suggesties:

 • Omdat de deelnemers uit diverse sectoren komen is niet alles even herkenbaar en toepasbaar en vindt men het soms moeilijk om een vertaalslag te maken.
 • De nadruk lag meer op cure dan op care, volgens sommige deelnemers.
 • Veel deelnemers willen graag meer in kleine groepen werken (informatie uitwisselen, brainstormen, probleem uitwerken).
 • Deelnemers willen graag vooraf essentiële informatie over het thema toegestuurd krijgen.

Uiteraard nemen wij (hoofddocent Wim Schellekens en ondergetekende) deze opmerkingen en suggesties mee bij de nieuwe Masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement die start in november.

Leerdoelen

Deelnemers van de komende masterclass krijgen meer inzicht in actuele zorgonderwerpen, zoals de recente ontwikkeling van eerstelijn naar anderhalve lijn en de grote decentralisaties van de Jeugdwet, de Wmo en de Wet Langdurige zorg. Of hoe ze om kunnen gaan met de ontwikkeling van Medisch Specialistisch Bedrijven in ziekenhuizen. Ook kunnen ze na afloop meer afgewogen keuzes maken bij de aanpak van actuele zorgthema’s en beter anticiperen op toekomstige zorgvraagstukken. Daarnaast kunnen ze een integraal jaarplan opstellen en weten ze hoe er verantwoord kan worden bezuinigd met behoud/verbetering van kwaliteit en veiligheid.

Werkvorm

De nieuwe masterclass bestaat uit een mix van kennisoverdracht, praktijkvoorbeelden, eigen inbreng van de deelnemers en discussie. De praktische toepasbaarheid staat centraal. Ieder college start met een actuele casus die deelnemers in kleine groepen in een half uur oplossen. De masterclass wordt afgesloten met een eindopdracht. Hierin staat een probleem uit de eigen praktijk centraal. De groep bestaat uit maximaal achttien deelnemers.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement? Klik dan hier voor het uitgebreide programma en de inschrijfinformatie.

Eén reactie op “Masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement goed beoordeeld”

 1. In de opleidingskunde noemen we dit de ” pretevaluatie”. Deze evaluatie is een eerste stap, cursisten zijn tevreden, dat is mooi. Nu is het belangrijk om te meten of zij ook iets gaan doen met deze opgedane kennis. Kirkpatrick heeft daar vier niveaus van evalueren voor ontworpen. De volgende evaluatie is op ‘ leerniveau’, wat hebben de cursisten nu echt geleerd? Wat is beklijfd? Dit kun je meten op kennis en/of vaardighedenniveau. Derde stap is zeer essentieel: hebben de cursisten hub gedrag op de werkplek veranderd en als laatste kun je na bijvoorbeeld een jaar meten wat dat op organisatieniveau heeft opgeleverd? Helaas blijven in Nederland veel evaluaties hangen op het ” pretniveau” en dat zegt werkelijk niets over hoe zinvol de opleiding/cursus /training was.

  Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>