7e Nationale E-health Congres 10 november 2017

Het 7e Nationale E-health Congres vindt plaats op 10 november 2017 in Utrecht. Op dit interactieve congres staan verschillende actuele vraagstukken centraal.

Wat is de meerwaarde van e-health voor diagnostiek, therapie, nazorg en patiënten? Hoe kunnen we goede voorbeelden sneller verspreiden? En aan welke kwaliteitseisen moet een goed e-health voorbeeld voldoen? Deze (en andere) vragen worden beantwoord op het 7e Nationale E-health Congres op 10 november 2017 in Utrecht. Het interactieve congres bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties.

Kwaliteitsvragen

De zorg verandert in de komende jaren en e-health speelt daarbij een steeds grotere rol. Vragers en aanbieders van e-health oplossingen willen snel vooruit, maar worden geconfronteerd met kwaliteitsvragen over effectiviteit, gebruikersacceptatie en privacy. Remt dit de e-health ontwikkelingen? En hoe kunnen app-ontwikkelaars en wetenschappers elkaar versterken? Ook deze vraagstukken komen ruimschoots aan bod op het congres.

Hoofdtaken

Tot het vakgebied van artsen en andere zorgprofessionals behoren vier hoofdtaken: 1. Preventieve advisering 2. Diagnose stellen op basis van anamnese, aanvullende diagnostiek en wetenschappelijke kennis 3. Behandeling op basis van evidence based medicine en 4. Nazorg en begeleiding. Dit congres is ingedeeld naar deze vier hoofdtaken. De volgende vragen worden per hoofdtaak beantwoord:

  • Welke meerwaarde heeft e-health?

  • Wat zijn succesfactoren en randvoorwaarden om e-health goed tot haar recht te laten komen?

  • Welke vorm van verandermanagement is geschikt voor een snelle verspreiding?

  • Wat kan je als congresdeelnemer zelf met de gepresenteerde innovaties?

Flitspresentaties

Tijdens het congres zijn er ook een aantal flitspresentaties over actuele e-health onderwerpen. Er is nog ruimte voor enkele flitspresentatoren die kort en bondig iets willen vertellen over een zorginnovatie (bijvoorbeeld een nieuw zorgpad voor telemedicine), een nieuwe app of nieuwe software, een nieuwe cursus, of een recent onderzoek naar e-health-aspecten. Wil jij graag flitspresentator zijn op dit congres? Stuur dan (voor 1 september) een mail met daarin kort omschreven wat het onderwerp en doel van je presentatie is naar: mail@guusschrijvers.nl.

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en paramedici), zorgmanagers, leidinggevende professionals en beleidsmakers in de cure en de care, directeuren en bestuursleden van zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, ICT- en informatiemanagers, managers innovatie, projectleiders, brancheorganisaties en patiëntenverenigingen en alle anderen die werkzaam zijn of interesse hebben in e-health.

Informatie en inschrijving

Meer informatie over het 7e Nationale E-health Congres en het inschrijfformulier vind je hier. De congresfolder met het volledige programma kan je hier bekijken. De prijs bedraagt 345 euro (btw-vrij).

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>