Achterhoekse ziekenhuizen: zo kunnen ze voortbestaan

De medisch specialisten van het Slingeland (SZ) te Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) te Winterwijk zijn ernstig verdeeld over de toekomst van hun zorg. Skipr berichtte hierover op 31 januari. De steen des aanstoot betreft drie afdelingen in Winterswijk die op termijn zouden moeten sluiten: intensive care, kinderafdeling en verlosafdeling. Hoe moet het nu verder met beide ziekenhuizen?  Ondergetekende geeft enkele tips.

Storm van protest

Het SZ en het SKB vallen samen onder dezelfde Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Nadat laatstgenoemden bovenstaande plannen in november openbaar maakten, kwam een storm van protest op bij de gemeenteraad en bevolking van Winterswijk.  Hoewel alle gremia van beide ziekenhuizen zoals ondernemingsraad, cliëntenraad en medisch specialisten achter de plannen stonden, viel door het protest een deel van de steun van de medewerkers weg.  

Onenigheid binnen het ziekenhuis

De specialisten zijn sinds 1 mei vorig jaar verenigd in het Medisch Specialistisch Coöperatief (MSC) van de Achterhoek. Het bestuur ervan is nu demissionair en voor een deel afgetreden evenals bestuursvoorzitter Chrit van Ewijk. Het andere bestuurslid Bijar Altalabani heeft zich ziek gemeld. De ervaren directeur van het SKB Erwin Bomers treedt thans op als interim-bestuurder.

Regiogroep met steun van Menzis

Inmiddels heeft de Raad van Bestuur van SZ en SKB een  regiogroep Duurzame medisch specialistische zorg Achterhoek gevormd. Deze bestaat uit dit bestuur, vertegenwoordigers van het genoemde MSC, huisartsen Oost- en West-Achterhoek, verloskundigen in de regio, de Cliëntenraad, Zorgbelang Inclusief, Witte Kruis Ambulancediensten, Achterhoekse colleges van B en W en zorgverzekeraars Menzis en VGZ. Voorzitter is Menzis directeur Joris van Eijck. Deze heeft grote ervaring met haperende samenwerking van ziekenhuizen in Drenthe en in de regio Den Haag. 

Volwaardige specialistische zorg

Met wat voor advies zou deze regiogroep moeten komen? Ik geef enkele tips:

Ik deel de opvatting van de Gemeenteraad in Winterswijk, dat er volwaardige specialistische zorg moet blijven voor de bevolking in het oosten van de Achterhoek. Dat wil niet zeggen dat het ziekenhuis 24/7 open moet blijven voor alle specialismen. Er zijn alternatieven denkbaar in de vorm van een huisartsen-plus centrum, extra ambulancezorg, een acute zorgpost (ook voor spoedverloskunde) met centrale triage, een intensive care afdeling die op afstand wordt gemonitord, het beter vooraf selecteren van zwangeren met kans op complicaties tijdens de bevalling.  Ik weet niet of deze alternatieven al aan de orde zijn geweest in de Achterhoek. Ik weet niet of algemene kennis hierover aldaar toepasbaar is. Ik mag hopen dat de regiogroep start met statistieken over zorgvraag en -aanbod in de Achterhoek, wetenschappelijke inzichten en professionele normen. Daarna kan zij met argumentatie daarvan afwijken als dat voor de volksgezondheid in de Achterhoek beter is.

Drie scenario’s

Op basis van deze kennis zijn verschillende scenario’s te ontwerpen: 1.  Continuering van het bestaande zorgaanbod in Winterswijk en Doetinchem 2. Concentratie van de meeste acute zorgfuncties in Doetinchem en 3. Benutting van eHealth en andere moderne interventies voor acute zorg.  Tegenwoordig kunnen gezondheidseconomen bij elke scenario ook kostenplaatjes maken. Ik raad aan dat Menzis of de Raad van Bestuur deze kostenplaatjes niet zelf berekent. Een onafhankelijk onderzoeksbureau is geschikter om vertrouwen te wekken bij alle belangengroepen.

Electieve zorg meenemen

3. Een ziekenhuis biedt niet alleen acute maar ook electieve zorg aan zoals heup- en knievervangingen en staaroperaties. De genoemde regiogroep neemt ongetwijfeld het zorgaanbod hiervan ook in haar advies mee. In andere regio’s wordt dat aan de onderhandelingstafel oneerbiedig een package deal genoemd. De locatie die enige acute zorg inlevert, krijgt extra gelegenheid om electieve zorg aan te bieden.  Dit betekent voor Winterswijk dat in welk scenario dan ook de werkgelegenheid en de omzet van de gezamenlijke medisch specialisten aldaar behouden blijft.  

Vier perspectieven staan centraal

Ik wens alle partijen in de Achterhoek veel wijsheid en sterkte toe. Ik hoop dat jullie alle scenario’s beoordelen vanuit vier perspectieven: 1. Bevorderen volksgezondheid 2. Bevorderen individuele kwaliteit van zorg 3. Stimuleren van doelmatigheid van zorgverlening en 4. Behoud van de arbeidsmotivatie van alle professionals. Mijn tips gaf ik vanuit deze perspectieven. 

Congressen Guus Schrijvers Academie (GSA)

Op 19 mei organiseert de GSA  het congres ziekenhuiszorg bij groeiende vraag en tekort aan handen toch toegankelijk en betaalbaar in 2030 . Meer info en inschrijven: klik hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>