‘Ik neem met goed gevoel afscheid van de International Foundation for Integrated Care’

10 mei 2017 ben ik gestopt als voorzitter van de International Foundation of Integrated Care (IFIC). Mijn opvolger heet Albert Alonso.

Dinsdag 10 mei 2017 is ondergetekende gestopt als voorzitter van de International Foundation for Integrated Care (IFIC). Mijn opvolger heet Albert Alonso. Hij is arts en directeur zorginnovatie van het Academisch Ziekenhuis van Barcelona. Hij was reeds vice-voorzitter. Mijn opvolger vanuit Nederland is Mirella Minkman. Zij wordt de nieuwe vice-voorzitter. Minkman is directeur Innovatie en onderzoek van Vilans en bijzonder hoogleraar governance van de langdurende integrale zorg.

International Journal integrated Care

Hoe kwam de IFIC tot stand? Van 1987 -1997 nam ik deel aan de Faculteitsraad van de Medische Faculteit Utrecht. In vergaderingen zat ik altijd naast de bibliothecaris van die faculteit. Ik liet haar mijn ongenoegen blijken dat wetenschappelijke tijdschriften zo slecht multidisciplinaire artikelen over ketenzorg accepteerden. De ene keer waren ze niet economische genoeg. De andere redacties vonden ze weer te weinig medisch of sociaalwetenschappelijk van aard. De bibliothecaris vond dat uitgeverijen te langzaam overstapten op elektronische tijdschriften. Wij beiden broedden toen een plan uit om een elektronisch tijdschrift uit te geven. Dat werd in 1999 het nog steeds bestaande tijdschrift International Journal of Integrated Care (IJIC). Ik was tot 2011 de hoofdredacteur. De Utrechtse bibliotheek steunde het tijdschrift tot 2013, toen het financieel sterk genoeg was om op eigen benen te staan. Thans is het tijdschrift het vlaggeschip van IFIC. Het heeft duizenden lezers. Het heeft een hoge wetenschappelijke status ofwel in vakjargon een hoge impactfactor.

Congressen

In 1999 kwamen voor het eerst 25 hoogleraren en beleidsmakers bijeen om de integrated care in hun landen te vergelijken. Dat was in Almere met een nog steeds bloeiende en sterke eerste lijn. Het idee kwam op om jaarlijks een congres te organiseren met de lezers van het tijdschrift. Er zou dan een virtual community kunnen ontstaan van pleitbezorgers van ketenzorg. Die konden elkaar dan informeren over de wetenschappelijke vooruitgang daarmee in hun gebied. Vanaf 2000 vonden ieder jaar congressen plaats. De laatste keer was begin mei dit jaar in Dublin. Dat congres trok 1.150 deelnemers, waarvan 400 een lezing gaven. Voor het eerst sinds jaren vindt in 2018 het congres weer plaats in Nederland.

Afscheid

Vanaf 1999 tot en met 2011 droeg het Julius Centrum (via ondergetekende) de financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de congressen. In 2011 stapten mijn opvolger als hoofdredacteur, dr. Nick Goodwin en ik naar een notaris om de stichting International Foundation of Integrated Care op te richten. Nick werd IFIC-directeur en ik voorzitter. De afgelopen jaren hebben we gesleuteld aan de interne governance van de stichting, het tijdschrift, de subsidieverwerving en het onderwijsaanbod. Alle activiteiten floreren. Ik kreeg het gevoel dat ik weg kon. Een uitstekende opvolger, Mirella Minkman, stelde zich beschikbaar. Ondergetekende (67 jaar) hoopt in de komende jaren nog wel een boek te schrijven over de relatie patiëntenparticipatie en geïntegreerde, persoonsgerichte zorg. Mijn afscheid in Dublin was overweldigend: als cadeau ontving ik een leuke cartoon en op het congres merkte ik dat de geïntegreerde zorg bloeit als nooit tevoren.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>