Mijn afscheidssymposium bij het UMC

Per 1 oktober heb ik na 25 jaar hoogleraarschap afscheid genomen van het UMC Utrecht. Ter gelegenheid daarvan vond op 27 september een afscheidssymposium plaats.

Het symposium werd gehouden in de Blauwe Collegezaal van het UMC Utrecht en was tevens online te volgen via een internet uitzending. Het inhoudelijke programma ging over een thema, waarover ik na mijn pensionering een boek ga schrijven: ‘Meer zorg met evenveel professionals?’

Tijdens mijn voordracht heb ik de gezondheidszorg beschreven indien daarin alle beschikbare, arbeidsbesparende innovaties zouden worden geïmplementeerd. Het gaat hierbij om accijnsverhogingen, vroegtijdige onderkenning, zelfmanagement, versterking eerste-lijn, anderhalve-lijn, e-health, taakherschikking, ketenzorg, netwerkorganisatie, ziekenhuisconcentratie, populatiegebonden bekostiging en shared saving. Deze zaken passeerden in onderlinge samenhang de revue.

Bij vele van deze innovaties was ik zelf betrokken. Ik ben in mijn college niet ingegaan op de aspecten haalbaarheid, patiëntenbelang en de wetenschappelijk nog openstaande vragen. Daarop gingen achtereenvolgens in: Wim Schellekens, oud- hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Rick Grobbee, hoogleraar Klinische epidemiologie en universiteitshoogleraar Global Health en Jopie Verhoeven, voorzitter van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

Na deze sprekers vond een plenair debat plaats met de zaal en met de online-deelnemers die al twitterend konden reageren. Julius Centrum-voorzitter Arno Hoes trad op als voorzitter van het afscheidssymposium en leider van het plenaire debat. Daarna was er nog een ceremonieel deel, waarin diverse betrokkenen een korte toespraak hielden.

Download voor meer informatie de uitgeschreven tekst van mijn afscheidscollege of bekijk de PowerpointPresentatie of de video. Aan het eind van mijn afscheidssymposium kreeg ik ook nog een Liber Amicorum (vriendenboek) uitgereikt, samengesteld door Henk van Stel, Rob de Leeuw en Wynand Ros. Download hier het boek.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>