Andere betaling maakt Geestelijke Gezondheidszorg beter en sneller

Stel, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGz) ontvangt in 2014 negentig procent van haar budget in 2012. Zij ontvangt 94%, indien haar kwaliteit in 2014 tenminste gelijk blijft aan die in 2012. Ze krijgt 98%, indien cliënten tenminste even positieve ervaringen hebben als in laatstgenoemde jaar. En de instelling verwerft 102% als zij ook een beleidsplan schrijft en uitvoert gericht op ambulantisering van haar zorgverlening. Als dat allemaal gebeurt, gaan leiding en professionals van deze instelling als een haas aan de slag om meer zorg buiten de kliniek te bieden met behoud van kwaliteit en positieve ervaringen van cliënten.

Ambulantisering van de GGz

Dit voorstel deed ik op donderdag 7 februari op het congres over ambulantisering van de GGz. Het Trimbos Instituut, GGz Nederland en ZonMw waren de organisatoren. Het vond plaats in de Beurs van Berlage. Er namen 700 leidinggevenden en professionals aan deel. Mijn voorstel is in vakjargon te omschrijven als een mix van populatiegebonden bekostiging en outcome financiering. Het is ook toepasbaar voor andere sectoren zoals ziekenhuiszorg, ouderenzorg en eerstelijn.

Behoud van kwaliteit

Ik baseer mijn voorstel op gunstige ervaringen ermee in een vergelijkbare opzet in de Amerikaanse staat Massachusetts. Die wist haar jaarlijkse groei van de zorgkosten daarmee terug te brengen met drie procent. En dat met behoud van kwaliteit. Ik zoek nu een zorgverzekeraar en een instelling voor geestelijke gezondheidszorg om mijn voorstel uit te werken en als experiment in te voeren. Interesse? Neem dan contact met mij op. De PowerPoint dia’s die ik gebruikte tijdens mijn lezing tref je hier aan.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>