AWBZ-congres bespreekt beleidsbrief regering

In de tweede helft van maart stuurt Staatssecretaris Van Rijn namens de regering een beleidsbrief over de AWBZ en de Wmo naar de Tweede Kamer. De brief is een uitwerking van de passages in het Regeerakkoord over AWBZ en Wmo.

Het te bezuinigen bedrag in dat akkoord blijft overeind. Ook het feit dat de zorg dichterbij huis moet, staat vast. Het Julius congres op 5 april over de toegang tot de AWBZ en de Wmo besteedt uitgebreid aandacht aan de brief. Ik ben kartrekker van dit congres. Vrijwel alle sprekers uit wetenschap, veld en beleid heb ik gesproken. Ik heb hen verzocht de brief zorgvuldig te lezen en in hun lezing te betrekken. Allen waren daartoe bereid. Wil jij ook je gedachten bepalen over deze beleidsbrief? Kom dan naar dit congres en doe nieuwe kennis(sen) op. Klik hier voor informatie en aanmelding.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>