Bart Berden opent congres over hoofdlijnenakkoorden

Bart Berden is openingsspreker op het congres ’Realisatie van de hoofdlijnenakkoorden: de Juiste zorg op de juiste plek’ op 16 november. Hij geeft onder andere zijn visie op het zinvol besteden van de 450 miljoen euro transformatiegeld dat beschikbaar is gesteld via het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg.

Innovaties ziekenhuisbeleid

Bart Berden is bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg en hoogleraar Organisatie-ontwikkeling en ziekenhuiszorg aan de Universiteit van deze stad. Hij studeerde geneeskunde en bedrijfskunde. In 2010 verwierf hij de titel ‘Influencer of the Year’. Hij kreeg de prijs van vanwege zijn innovaties op het gebied van ziekenhuisbeleid.

Juiste zorg op de juiste plek

In zijn voordracht vat Berden eerst de kritiek samen die hij al eerder in Zorgvisie uitte op het ziekenhuisbeleid van VWS. Dit beleid bevriest de ziekenhuisbudgetten. Dat moet mogelijk gemaakt worden door substitutie van zorg naar de eerste lijn. Het mondde uit in de nota De juiste zorg op de Juiste plek: wie durft? Het kreeg ook een plek in het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (MSZ).

Invulling hoofdlijnenakkoord

Een aantal aspecten worden niet uitgewerkt in het hoofdlijnenakkoord: de besteding van 425 miljoen euro transformatiegeld, het congruent inkopen en samenwerken van zorgverzekeraars, het toestaan van regionale samenwerking tussen ziekenhuizen door ACM en NZA en het verdwijnen van de prijsconcurrentie door vooral te gaan sturen met plafonds voor het gehele ziekenhuisbudget.

Zinvol besteden

Hoe gaan zorgpartijen in het genoemde hoofdlijnenakkoord deze aspecten invullen? Berden geeft op het congres een voorzet om de 425 miljoen euro transformatiegeld zinvol te besteden. Ook reikt hij oplossingen en tips aan bij de andere nog niet uitgewerkte aspecten.

Meerdere invalshoeken

Het Hoofdlijnenakkoord MSZ en ook dat van de eerste lijn komen niet alleen aan de orde vanuit het ziekenhuisperspectief van Berden. Patrick Bindels is hoogleraar huisartsgeneeskunde te Rotterdam. Hij nam deel aan de task force die het rapport over de juiste zorg schreef. Bindels werkt de losse einden in de akkoorden uit vanuit het perspectief van de eerste lijn. De derde en laatste inleider geeft leiding aan het substitutiebeleid van Zorgverzekeraar Menzis.

Goede voorbeelden

Met deze drie plenaire inleiders komt het veld uitgebreid aan het woord met oplossingen en suggesties om de details van de hoofdlijnenakkoorden nader in te vullen. Dat gebeurt ook in tal van parallelsessies met goede voorbeelden van gezamenlijke zorg van eerste lijn en ziekenhuis.

Verpleegkundigen

Plenair komen niet aan bod de perspectieven van verpleegkundigen (waaraan een groot tekort bestaat), van patiënten en van de ouderenzorg. In de afsluitende slotsessie van het congres en in diverse deelsessies komen deze perspectieven wel nadrukkelijk terug.

Kennis delen

Wil jij naar het congres over de realisatie van de hoofdlijnenakkoorden en de juiste zorg op de juiste plek om je ervaring en kennis te delen met anderen? Wil je tips ontvangen voor je werk op korte en lange termijn? Klik dan hier, bekijk het programma en de sprekers en meld je aan.

 

 

Eén reactie op “Bart Berden opent congres over hoofdlijnenakkoorden”

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>