Benelux wil grensoverschrijdende zorg

De Benelux-landen moeten het voortouw nemen op het gebied van grensoverschrijdende zorg. Ook zouden zij gezamenlijk dure geneesmiddelen kunnen gaan inkopen.

De Benelux-landen zouden het voortouw moeten nemen in Europa op het gebied van grensoverschrijdende zorg. Daarnaast zouden zij gezamenlijk dure geneesmiddelen kunnen inkopen en meer ervaringen kunnen uitwisselen over zorgvernieuwing. En ook expertisecentra kunnen oprichten voor zeldzame aandoeningen. Deze punten kwam naar voren tijdens een bijeenkomst van het Benelux-parlement op vrijdag 24 maart in Den Haag.

Betrouwbar informatie

In Hamburg staat een uitstekende prostaatkankerkliniek. Indien nodig wil ik daar terecht kunnen zonder ingewikkelde formulieren in te vullen bij de zorgverzekeraar. Met duidelijke informatie wat deze wel en niet betaalt aan die kliniek of aan mij. Lastig is dat betrouwbare informatie ontbreekt over goede zorg in het buitenland. België, Nederland en Luxemburg zouden hun publiekswebsites met kwaliteitsindicatoren per zorgaanbieder moeten samenvoegen.

Kwaliteitsindicatoren

‘Ik stel een Benelux-website voor met indicatoren over de kwaliteit van zorg per aandoening en verstrekt door Nederlandse, Belgische en Luxemburgse zorgaanbieders.’ Woorden van deze strekking sprak Eerste Kamerlid Frank Köhler (SP) en lid van het Benelux-parlement tijdens een bijeenkomst van het parlement op vrijdag 24 maart in Den Haag. Het Benelux-parlement bestaat uit 46 leden afkomstig uit de nationale parlementen van de drie landen. De bijeenkomst had als enige agendapunt patiëntenmobiliteit en grensoverschrijdende zorg. Ondergetekende zat het slotdebat voor.

Expertisecentra

Köhlers hartekreet kreeg van alle kanten bijval. Het is een kleine moeite om de Nederlandse website www.Kiesbeter.nl uit te breiden met Belgische, Luxemburgse en eventueel ook Duitse gegevens. Ook pleitten verscheidene parlementsleden voor expertisecentra op Benelux niveau voor zeldzame aandoeningen die veel patiënten behandelen en via het internet zijn te raadplegen door patiënt en arts.

Voorbeelden

Topambtenaar Ernst van Koesveld van VWS wees in zijn voordracht op twee goede voorbeelden van grensoverschrijdende zorg. Zo heeft het UMC Groningen met Noord-Duitse ziekenfondsen afspraken gemaakt om een aantal behandelingen te verrichten. Diagnostiek en nazorg blijven in Duitsland. De doorverwezen Duitsers komen alleen voor de ingreep naar Groningen. Een specifieke betaling voor alleen de ingreep en niet voor diagnostiek en nazorg is geregeld.
Het omgekeerde is het geval in Terneuzen. Het ziekenhuis aldaar heeft afspraken met het Academisch Ziekenhuis te Gent. Zorgverzekeraar CZ vergoedt de Gentse ingrepen. Diagnostiek en nazorg blijven grotendeels in Zeeuws-Vlaanderen.

Grensoverschrijdende zorg.

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel opende de zitting van het Benelux-parlement met een oproep Europa even te vergeten bij de behandeling van het agendapunt patiëntenmobiliteit en te focussen op de Benelux. Zoals de Benelux indertijd voorop liep bij de Europese economische samenwerking, zo kan dat thans op het terrein van de grensoverschrijdende zorg. Zij verwees naar uitspraken van de drie Benelux-premiers die in juni 2016 pleitten voor een Europa met twee snelheden, met uiteraard de Benelux in de hoogste versnelling.
Tijdens het debat kwam naar voren dat de Baltische landen al intensief samenwerken bij de behandeling van elkaars patiënten. Ook de Scandinavische landen hebben hun eigen Nordic cooperation.

Collectieve inkoop dure medicijnen

Bij de afsluiting van het debat heb ik gepleit voor gezamenlijke inkoop van dure geneesmiddelen op Benelux-niveau. Ook hield ik een pleidooi om ervaringen met zorgvernieuwing beter uit te wisselen. Zo is Nederland verder met de inrichting van chronische zorg dan België. Dat laatste land heeft op zijn beurt zonder problemen een nieuw pgb ingevoerd. Daar kan Nederland weer van leren. Diverse parlementariërs gaven aan deze ideeën te steunen.

In juni komt het Benelux-parlement weer bijeen om de brainstorming van maart te vertalen in concrete acties. Hieronder vind je een aantal presentaties van de sprekers op 24 maart:

Betere gezondheidszorg door betere informatie

De zorgverzekering en patiëntenmobiliteit

Efficient and secure transborder exchange of patient data

Grensoverschrijdende patiëntenzorg in de benelux

Patiëntenmobiliteit

Patients Sans Frontieres

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>