Blijft benchmarking van thuiszorg en verpleeghuizen mogelijk?

Benchmarking van thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.  Blijft dit mogelijk na 1 januari 2015? drs R.J.C. Poerstamper MBA en drs. M.L. Lankhaar RA, verzamelen sinds vele jaren  financiële en kwaliteitsgegevens van vrijwel alle thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en andere aanbieders in de VVT-sector. Zij zijn werkzaam bij Price Waterhouse Coopers Advisory.

Best practices

Groot is de variatie in die gegevens. Soms is een instelling én goedkoop én goed. Maar het omgekeerde komt ook voor. Is die PWC benchmark geschikt om best practices op te sporen die lage kosten en hoge kwaliteit van zorg bieden? En als per 1 januari 2015 nieuwe wetten gelden voor de VVT sector, blijft die benchmark dan uitvoerbaar? Want juist dan is het interessant wat er gebeurt met instellingen, als zij voortaan onder de Wmo of de Zorgverzekeringswet vallen.

Benchmark

Poerstamper en Lankhaar geven aan, wat de benchmark tot nu toe voor effect heeft op kwaliteit en kosten van de VVT sector. Zij blikken vooruit op de komende jaren. Zij doen dat op een interactieve manier en vragen een actieve participatie.

AWBZ-Wmo congres

Zij spreken tijdens een workshop op het AWBZ-congres op 11 april in Zeist. Centrale vraag tijdens het congres: wat komt er per 1 januari 2015 terecht van de invoering van de decentralisatie van AWBZ naar Wmo en van de overgang van de AWBZ naar de Wet Langdurige Zorg? Wil je meer informatie over dit congres? Klik dan hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>