Bruins en FNV laten ziekenhuizen vallen, wat nu?

De komende maanden starten de onderhandelingen over de hoofdlijnenakkoorden. VWS doet een goed openingsbod van 18 miljard euro. Hoe reageren de belangenorganisaties?

Eind augustus verzocht Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) aan minister Bruins om 200 miljoen euro extra per jaar voor hogere onregelmatigheidstoeslagen, betere beloning van overwerk, betere reiskostenregelingen en betere betaling van nachtwerk. Binnen 24 uur kreeg hij de kous op de kop. De FNV vond dat Melkert niet de verantwoordelijkheid mag afschuiven naar het kabinet. Minister Bruins ergerde zich aan de slechte teksten van de NVZ. Guus Schrijvers gaat hieronder inhoudelijk  in op de claim van Melkert.

200 miljoen is weinig geld

Uit het NVZ-brancherapport 2018  blijkt dat het bedrag van 200 miljoen ongeveer 1 procent bedraagt van de omzet van de gezamenlijke ziekenhuizen. Dat zij voor zo’n bedrag al naar het kabinet gaan, zie ik als schermutseling voorafgaand aan een groter conflict. Er liggen thans enkele hoofdpijnpunten voor:

  • Onduidelijk is of het afgesproken groeipercentage van 1,7% in 2020 voor de ziekenhuiskosten alleen geldt voor de volumengroei van verrichtingen en verpleegdagen. Volgens de oorspronkelijke afspraken geldt de groeibeperking in het hoofdlijnenakkoord niet voor hogere prijzen van geneesmiddelen en betere vergoedingen voor overwerk en nachtdiensten. Kan hierover duidelijkheid komen?
  • De medisch specialisten ontvangen hun honoraria tegenwoordig ook uit de ziekenhuisbudgetten. Iedere 200 miljoen die naar verpleegkundigen gaat, is niet beschikbaar voor de Medisch Specialistische Bedrijven. Gaan specialisten na de verpleegkundigen actie voeren?
  • De  wachttijden voor de ziekenhuisopnamen en binnen de SEH’s gaan in 2020 omhoog, als de regering geen groei van financiële middelen toestaat. Misschien valt dat mee en misschien ook niet. De meningen verschillen.
  • Het personeelsgebrek in ziekenhuizen vraagt om aanvullende maatregelen om de uitstroom van professionals te reduceren. Welke financiën komen hiervoor beschikbaar?

Tuba-overleg over hoofdlijnenakkoord

In vroegere regeringsperioden was het gebruikelijk om akkoorden na twee jaren te evalueren. De vakterm daarvan was het opstellen van een TUssen BAlans ofwel het beginnen van een TUBA-overleg. De onderwerpen  voor zo’n overleg over het hoofdlijnenakkoord voor medisch specialistische zorg staan hierboven.

Gezondheidseconomen binnen en buiten overheidsinstanties kunnen voor zo’n TUBA-overleg  doorrekenen hoe de wachttijden voor electieve zorg worden in 2020 als regering en parlement geen  extra-groei van financiële middelen toestaan. Nu geven kopstukken in  massamedia alleen maar nauwelijks gefundeerde meningen hierover. 

Ik mag hopen dat in zo’n  TUBA-overleg het behoud van professionals veel aandacht krijgt.     Ik verwacht niet dat alleen salarisverhoging van verpleegkundigen genoeg is om de uitstroom te beperken. Laat net als in het onderwijs teams zelf beslissen hoe ze extra-middelen willen inzetten om werkdruk en uitstroom te verlagen. Dit werkt goed op basisscholen en vast en zeker ook in ziekenhuizen. Want uitstroomverlaging is niet het indrukken van één knop maar vraagt om specifieke interventies die per team, nee per persoon, verschillen.

Congressen behouden van professionals en over hoofdlijnenakkoord

Op 31 oktober organiseren mijn collega’s en ik een studiedag over het behouden van professionals. Dit stuk is een voorbeschouwing hiervoor. Meer informatie? Klik hier. Op 28 november vindt ons congres plaats over dat hoofdlijnenakkoord en ook over Juiste Zorg op de Juiste Plek. Arno Timmermans is portefeuillehouder substitutie in het NVZ-bestuur, bestuursvoorzitter van  het Dijklander Ziekenhuis, oud-huisarts en ook plenaire spreker op 28.11. Meld je aan voor dit congres en denk mee over praktische en werkbare  oplossingen tegen wachttijdverlenging en uitstroom van professionals.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>