Concurrentie belemmert samenwerking in de zorg

Samenwerking en onderling vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vereist om goed in te spelen op actuele ontwikkelingen in de zorg.

In vergelijking met andere landen doet de Nederlandse gezondheidszorg het nog steeds vrij goed. Andere landen hebben vergelijkbare problemen, zoals verandering naar een meer persoons- en populatiegericht zorgsysteem. In ons land staan gereguleerde concurrentie en de noodzaak tot meer samenwerking en integratie op gespannen voet.

Vertrouwen

Samenwerking en onderling vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vereist om goed in te spelen op actuele ontwikkelingen in de zorg.Samenwerking en (daarmee samenhangend) onderling vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vereist voor actuele ontwikkelingen, zoals concentratie van complexe zorg in bepaalde ziekenhuizen; substitutie tussen tweede en eerste lijn en integratie binnen de eerste lijn en met het sociale domein en soepele overgangen in de langdurige zorg. Competitie sluit samenwerking niet uit maar bemoeilijkt die wel.

Health System Review

Woorden van deze strekking staan in het Netherlands Health System Review, een Engelse beschrijving van de Nederlandse gezondheidszorg. De review is geschreven door een team onderzoekers van het NIVEL, met medewerking van het RIVM en de European Observatory for Health Systems and Policies. De Observatory coördineert deze serie beschrijvingen van gezondheidszorgsystemen, die allemaal volgens een vast stramien zijn opgezet. Je kunt deze publicatie vinden op de website van de Observatory (www.hspm.org) en er kunnen ook vergelijkende overzichten van landen gemaakt worden. Het review kwam enkele weken geleden uit.

Nieuwe feiten

Het dikke rapport bevat vele feiten. Hieronder volgt een selectie. ik selecteerde die feiten die nieuw voor mij waren. Steeds worden vergelijkingen getrokken met cijfers van tien jaar terug.

 • De levensverwachting in Nederland (81,6 jaar) is iets hoger dan gemiddeld (80,9 jaar) in de Europese Unie (EU) maar hoort niet tot de topscores in West-Europa.
 • Mensen met een lage economische status leven gemiddeld zes jaar korter.
 • Immigranten van buiten Europa hebben een slechtere gezondheid dan andere ingezetenen van Nederland.
 • De sterfte onder psychiatrische patiënten neemt toe in Nederland.
 • De perinatale sterfte nam af.
 • De luchtvervuiling verlaagt de levensduur in Nederland met dertien maanden.
 • De Nederlandse gezondheidszorg is de duurste van EU.
 • Zij behoort tot de vijf beste van de EU, gelet op kwaliteit en ervaringen van patiënten.
 • Het aantal ziekenhuisbedden in Nederland (332 per 100.000 inwoners) is lager dan gemiddeld in de EU (356).
 • Het aantal ziekenhuislocaties bleef in de afgelopen jaren gelijk en het aantal ziekenhuisorganisaties nam af door fusies.
 • Het aantal buitenpoliklinieken nam toe van 61 naar 112.

 

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>