Congres chronische zorg over kwaliteit en betaalbaarheid

Recente ontwikkelingen in de kwaliteit en betaling van chronische zorg in Nederland, België, Duitsland en Engeland. Daarover gaat het op het Chronische Zorgcongres op woensdag 14 december in Utrecht. Talloze innovatieve voorbeelden van goede en goedkope chronische zorg in binnen- en buitenland zullen die dag aan de orde komen.

Therapietrouw

Het congres begint met het bieden van een overzicht van innovaties gericht op het verhogen van therapietrouw en medicatieveiligheid als onderdeel van chronische zorg. Daarnaast wordt de betaling van deze innovaties behandeld. Weegt het inzetten van farmaceutische assistenten in de eerste lijn om therapietrouw en medicatieveiligheid te stimuleren op tegen de besparing op acute opnamen vanwege medicatievergiftiging?

België

Daarna wordt er gesproken over de chronische zorg in België. Sinds kort wordt daar geëxperimenteerd met interactief beleid, waarin regionale politici met financiële prikkels professionals en hun managers uitdagen om innovatieve stappen te zetten. Wat zijn de eerste resultaten hiervan en wat kunnen wij hier in Nederland daarvan overnemen?

Duitsland

In Duitsland zetten zorgverzekeraars niet breed in op zorgvernieuwing. In plaats daarvan geven ze intensief steun aan enkele experimenten. Zij doen dit gedurende vele jaren en met veel tussentijdse evaluaties. Wat levert dit beleid op?

Engeland

In plaats van zorgverzekeraars zijn in de Britse markt Clinical Commissioning Groups (CCG’s)actief. Sinds 2014 kopen zij zorg in voor een populatie van gemiddeld 226.000 inwoners. Net als in Nederland doen aanbieders jaarlijks offertes. Een aantal CCG’s koopt thans ook specifiek chronische zorg in. Bevordert dat de samenhang in het aanbod van chronische zorg?

Nederland

Tenslotte komt het Nederlandse chronische zorgbeleid aan de orde. Dat krijgt vooral vorm in de zorggroepen van huisartsen voor mensen met diabetes, COPD/Astma en verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Uitbreiding naar andere chronische aandoeningen (depressie, Alzheimer, MS e.d.) vond niet of nauwelijks plaats. Uitbreiding naar andere disciplines (wijkverpleegkundigen, apothekers, psychologen) was evenmin niet of nauwelijks aan de orde. Hoe kunnen we de chronische zorg in Nederland zo inrichten dat de kwaliteit omhoog gaat zonder kostenstijging?

Integrated care: better and cheaper

Ondergetekende sluit het congres af met een voordracht over mijn nieuwe model van de geïntegreerde zorg. Dat bevat zes componenten: 1. Ontworpen zorgpaden 2. De patiënt als partner 3. Kwaliteitsborging 4. Ondersteunende financiële prikkels 5. Ondersteunende e-health en 6. Dienend leiderschap. Kort voor 14 december komt mijn Engelse boek hierover uit. Dat heet Integrated care: better and cheaper. Net als bij de andere sprekers geldt ook voor mij: een korte voordracht met veel verwijzingen naar publicaties elders en met ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Save the date

Het Chronische Zorgcongres op 14 december wordt gehouden in Cinemec, gelegen naast het station Utrecht Leidse Rijn. Vanwege de kans op winters weer begint het om 10.00 uur en stopt het al om 16.00 uur. Het congres vindt voor een deel plaats in twee parallelsessies. Tussen de lezingen over de hierboven genoemde onderwerpen vinden tal van flitspresentaties plaats en wordt er gewerkt met stemkastjes. Het programma en het inschrijfformulier tref je binnenkort aan op deze website. Reserveer je alvast de datum in je agenda?

Zie ook mijn laatste column in Zorgvisie: Waar blijft het beleid voor chronische zorg?

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>