Congres Concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties

31 mei 2018 vindt in Utrecht het congres plaats over de Nederlandse ziekenhuiszorg. Hebben ziekenhuizen in de huidige vorm nog toekomst?

31 mei 2018 vindt in Utrecht het congres plaats over de Nederlandse ziekenhuiszorg. Hebben ziekenhuizen in de huidige vorm nog toekomst? Wat zijn de gevolgen van concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties voor de steden en voor dunbevolkte regio’s? En hoe komen we tot naadloze geïntegreerde zorg voor patiënten?

Goede voorbeelden

Deze (en andere) vragen staan centraal op het congres,dat bestaat uit tal van plenaire voordrachten, interactieve workshops, actuele flitspresentaties en een slotdebat. Nadruk zal vooral liggen op wat we kunnen leren van goede voorbeelden, wat we moeten vermijden en vooral hoe we moeten implementeren. Er zijn tal van gerenommeerde sprekers, zoals Jos Aartsen (voorzitter RvB UMCG), Maurice van den Bosch (voorzitter RvB OLVG), Rob Dillmann (bestuursvoorzitter Isala), Piet Batenburg (voorzitter RvB Catharina Ziekenhuis), Emile Voest (lid RvB Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) en Jim Easton (hoogste bestuurder van de NHS in Engeland).

Fusies en concentraties

De vraag naar ziekenhuiszorg verandert. Dit heeft tal van oorzaken, zoals de voortschrijdende technologie, de steeds mondiger wordende patiënt en toenemende kwaliteitseisen. Maar ook de toename van het aantal chronisch zieken, de vergrijzing, comorbiditeit en (dus) de financiering van de zorg brengen fundamentele veranderingen met zich mee. Ziekenhuizen reageren op deze ontwikkelingen door het aangaan van fusies en de concentratie en spreiding van hun functies.

Vragen

Al deze ontwikkelingen leveren diverse vragen en knelpunten op die aan bod komen op het congres, zoals:

  • Hebben ziekenhuizen in de huidige vorm nog toekomst gezien onze visie op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid?
  • Hoe komen we tot naadloze geïntegreerde zorg voor patiënten? Kiezen we hierbij voor maatwerk of voor schaalgrootte?
  • Hoe kunnen we acute zorg garanderen en electieve-, oncologische- en chronische zorg herontwerpen?
  • Wat zijn de gevolgen van concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties voor de stad en voor dunbevolkte regio’s?
  • Wat zijn succes- en faalfactoren om te komen tot een toekomstig ideaalplaatje? Welke impulsen zijn hierbij nodig? En hoe staan de stakeholders in dit proces?
  • Wat kunnen we leren van goede en slechte voorbeelden? En wat zijn de lessen voor implementatie?
Voor wie?

Het congres richt zich in de eerste plaats op de bestuurders en professionals die leiding geven aan het veranderingsproces rond de ziekenhuiszorg. Maar het is zeker ook bedoeld voor vertegenwoordigers van al die organen en organisaties die hier invloed op (willen) hebben: brancheorganisaties, zorgverzekeraars, banken, toezichthouders (IGJ, NZa, ACM), bestuursorganen, landelijke overheid, gemeentes en natuurlijk patiënten(organisaties).

Flitspresentaties

De Guus Schrijvers Academie is op zoek naar enkele flitspresentatoren, die kort en bondig iets willen vertellen over een actuele ontwikkeling, project, goed voorbeeld of onderzoek rond fusies van ziekenhuizen en de concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties.
Interesse? Stuur dan vóór 16 april 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl. Kandidaten ontvangen eind april bericht of hun presentatie is geselecteerd.

Meer informatie

De inhoud van het congres is in handen van oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder Wim Schellekens en ondergetekende. De Guus Schrijvers Academie (GSA) organiseert het congres.
Wil je meer weten over het congres Concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties op 31 mei 2018 in Utrecht? Kijk dan voor meer informatie, het programma en de sprekers op de nieuwe website van de GSA. De kosten bedragen € 495 (btw-vrij).

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>