12 april 2019: Congres De patiënt aan het roer in de zorg

Het congres 'De patiënt aan het roer in de zorg' vindt 12 april 2019 plaats in Utrecht. Het vergroten van de patiëntenparticipatie, Shared Decision Making en de nieuwe Wmcz zijn belangrijke onderwerpen.

Hoe kan je de invloed en medezeggenschap van patiënten in de curatieve zorg versterken? Hoe verbeter je de besluitvorming in de spreekkamer? En wat voor gevolgen heeft de nieuwe Wmcz? Deze (en andere) vragen staan centraal op het congres ‘De patiënt aan het roer in de zorg’ op 12 april 2019 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten en een groot aantal themagerichte parallelsessies en workshops. Het congres wordt georganiseerd door de Guus Schrijvers Academie en het landelijk steunpunt (mede)zeggenschap; LSR.

Actuele ontwikkelingen

De curatieve zorg dient de komende jaren antwoord te geven op de toenemende, veranderende en complexere vraag van patiënten. Patiëntenparticipatie is daarbij van groot belang. Maar zeggen dat je de patiënt centraal stelt en het daadwerkelijk in praktijk brengen, zijn twee verschillende dingen. Er zijn tal van actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving en nieuwe inzichten die hierbij een rol spelen. Dit congres zet alle belangrijke zaken op een rijtje en geeft verdieping en inzicht in de verschillende aspecten rond (collectieve) inspraak en invloed van patiënten.

Onderwerpen

Tijdens het congres op 12 april 2019 worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

 • Hoe is het anno 2019 gesteld met de patiëntenparticipatie in Nederland? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen? Waar zitten de knelpunten? Hoe kan het beter? En vooral: waar liggen kansen en mogelijkheden om patiënten meer inspraak en invloed te geven?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)? Wat zijn de gevolgen van deze wet voor patiënten en curatieve zorginstellingen? Hoe kan deze wet geïmplementeerd worden?
 • Hoe kan Shared Decision Making (SDM) bijdragen aan een betere besluitvorming in de spreekkamer? Wat zijn de voor- en nadelen van gezamenlijke besluitvorming? En welke goede voorbeelden zijn er?
 • Hoe kunnen patiënten meer invloed krijgen op de zorgverzekeraars en de politiek?
 • Hoe ga je om met patiënten die onvoldoende vaardig zijn (ongeletterden, sommige mensen met een migratie-achtergrond, ouderen met minder cognitieve vaardigheden)?
 • Wat zijn de regels rond medezeggenschap voor hoofdbehandelaars?
 • Hoe ga je om met klachtrecht (de Wkkgz) bij ketenzorg?
Voor wie?

Het congres over de invloed van patiënten in de curatieve zorg op 12 april 2019 is bedoeld voor leden van cliëntenraden, patiëntenverenigingen en patiëntenorganisaties, curatieve zorgorganisaties, zorgverleners, projectleiders, organisatieadviseurs, beleidsambtenaren, zorgverzekeraars, onderzoekers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden rond patiëntenparticipatie.

Themagerichte parallelsessies en workshops

Naast de plenaire sprekers, zijn er drie rondes met parallelsessies en workshops. Per ronde kun je kiezen uit vier sessies rond de de volgende thema’s:

 • Individuele belangenbehartiging
 • Collectieve belangenverwachting
 • Zorgverzekeringen
 • Praktijkgerichte workshops
Inschrijven en congrespagina

Wil je meer weten over congres over de invloed van patiënten in de zorg op 12 april 2019 in Utrecht? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de speciale congrespagina. Accreditatie is aangevraagd.
De deelnemerskosten bedragen 295 euro (btw-vrij). Vertegenwoordigers van cliëntenraden kunnen gebruik maken van een speciaal tarief.

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>