Congres ‘Realisatie hoofdlijnenakkoorden; de juiste zorg op de juiste plek’

Stichting STEM wil sterven uit de taboesfeer halen. Ze zijn een laagdrempelig kennisplatform gestart voor ideeën en initiatieven ter verbetering van de laatste levensfase.

Hoe wordt de 450 miljoen transformatiegeld uit het Hoofdlijnenakkoord besteed? Gaan zorgverzekeraars samenwerken bij zorginnovaties en ook congruent inkopen? Welke goede projecten en initiatieven zijn er om de zorg en de zorglocatie beter af te stemmen op de patiënt? En hoe kun je deze nieuwe zorginnovaties opschalen en implementeren? Deze (en andere) vragen staan centraal op het tweede congres over over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn op 16 november 2018 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten, doelgroepgerichte parallelsessies, workshops en flitspresentaties.

Waarom dit congres?

De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Dit heeft tal van oorzaken, zoals de toename van het aantal chronisch zieken, vergrijzing en comorbiditeit. Maar ook de voortschrijdende technologie, de toenemende kwaliteitseisen en de steeds mondiger wordende zorgconsument brengen fundamentele veranderingen met zich mee.

Hoe kunnen zorgaanbieders in de eerste- en tweede lijn zo goede mogelijk inspelen op deze veranderende zorgvraag? Hoe kunnen huisartsen en ziekenhuizen hun aanbod zo inrichten en op elkaar afstemmen dat de zorg en de locatie beter afgestemd wordt op de patiënt? Dat de zorgkwaliteit toeneemt en onnodig dure zorg vermeden wordt? En hoe zorgen ze ervoor dat de werkdruk en motivatie van huisartsen en specialisten op peil blijven, ondanks de toenemende en complexere zorgvraag?

Onderwerpen

Tijdens het congres op 16 november worden de volgende vragen beantwoord:

 • Hoe denken patiënten, eerstelijn en tweedelijn over de juiste zorg op de juiste plek? Waar zitten de knelpunten? Hoe kan het beter? Waar liggen de kansen en mogelijkheden?
 • Hoe gaat het transformatiegeld uit het Hoofdlijnenakkoord besteed worden?
 • Welke goede regionale voorbeelden van geïntegreerde zorg zijn er, bijvoorbeeld op het gebied van chronische ziekten zoals COPD en diabetes, ouderenzorg, verloskunde en cardiologie?
 • Welke nieuwe initiatieven zijn er anno 2018 in diverse regio’s tussen huisartsen en medisch specialisten? Denk hierbij aan afspraken over onderling verwijzen, telemedicine, meekijkconsulten, zorgpaden, beslisbomen, (digitaal) multidisciplinair overleg en dergelijke.
 • Gaan zorgverzekeraars samenwerken bij zorginnovaties en ook congruent inkopen? Welke experimenten met populatiegebonden financiering zijn er? Hoe werken deze in de praktijk?
 • Welke nieuwe beleidsregels op het gebied van zorgsubstitutie staan ons te wachten op basis van het nieuwe regeerakkoord en de bestuurlijke akkoorden? Welke invloed hebben die op bestaande- en nieuwe initiatieven?
 • Wat zijn de gevolgen van geïntegreerde zorg voor de ICT, bestuurlijke inrichting, onderlinge samenwerking en de manier van leidinggeven van een organisatie?
Goede voorbeelden

Uit de evaluatie van het vorige congres bleek dat deelnemers meer behoefte hadden aan praktische tips voor het implementeren van projecten rond de juiste zorg op de juiste plek. De afgelopen tijd hebben wij meerdere goede voorbeeldprojecten gevonden in de vakpers. Vaak wordt daar beschreven wat het project inhoudt en wat de resultaten zijn. Bijna nooit wordt besproken hoe deze ‘good practices’ zijn voorbereid, geborgd, en in stand gehouden worden. Deze informatie krijgen congresbezoekers wel, via meerdere rondes met themagerichte workshops, parallelsessies en diverse innovatieve flitspresentaties.

Themagerichte parallelsessies en workshops

Er zijn drie series met parallelsessies en workshops rond de volgende thema’s:

 1. Gezamenlijke behandeling en begeleiding in de eerste- en tweedelijn.
 2. Meekijkconsulten, telemedicine en telediagnostiek.
 3. Randvoorwaarden om substitutie te bevorderen.
 4. Het trainen van vaardigheden om samenwerking tussen eerste- en tweedelijn en tussen ziekenhuizen te bevorderen en verbeteren.
Voor Wie?

Het congres op 16 november 2018 is bedoeld voor zorgprofessionals (artsen, specialisten en paramedici), zorgmanagers, leidinggevende professionals, bestuurders, beleidsmedewerkers van ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, medewerkers van zorgverzekeraars, onderzoekers, projectleiders,organisatieadviseurs, beleidsambtenaren, vertegenwoordigers van brancheorganisaties en patiënten-groeperingen en alle anderen die op zoek zijn naar mogelijkheden om van de juiste zorg op de juiste plek een succes te maken.

Flitspresentaties gezocht

De Guus Schrijvers Academie zoekt diverse flitspresentatoren die kort en bondig iets willen vertellen over een actuele ontwikkeling, project, nieuw zorgpad, goed voorbeeld, app of onderzoek over de juiste zorg op de juiste plek. Interesse? Stuur dan vóór 15 september 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over congres ‘Realisatie van de hoofdlijnenakkoorden; de juiste zorg op de juiste plek’ op 16 november 2018 in Utrecht? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de speciale congrespagina van de Guus Schrijvers Academie. De deelnemerskosten bedragen € 320 (btw-vrij). Accreditatie wordt aangevraagd. Voor vragen kun je mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437.

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>