Congres ‘Medisch Specialistisch Bedrijf en Ziekenhuis’ zoekt sprekers

19 mei 2017 is er in Ede een congres over de relatie tussen medisch specialistische bedrijven en ziekenhuisbestuurders. Voor dit congres zijn wij nog op zoek naar enkele mensen die een korte presentatie (10 minuten) willen geven. Als flitspresentator dien je (een van) de volgende vragen te beantwoorden: hoe kan de onderlinge relatie tussen specialisten en ziekenhuis zodanig worden ingericht dat continue verbetering van de patiëntenzorg erdoor wordt gestimuleerd? En hoe kunnen we bij het vormgeven van die samenwerking zo goed mogelijk tegemoet komen aan de (gelegitimeerde) belangen van specialist en ziekenhuis? Meer informatie over het congres en het uitgebreide programma tref je hier aan.

Flitspresentatoren

Wim Schellekens (voormalig hoofdinspecteur IGZ) en ondergetekende organiseren dit congres. Wij denken voor de flitspresentaties aan de volgende type kandidaten:

  • Een medisch specialist met een origineel idee;
  • Een lid van een Raad van Bestuur die een proefballonnetje wil oplaten;
  • Een doctoraal student die een afstudeerscriptie wil presenteren;
  • Een organisatie-adviseur die een nieuwe samenwerkingsvorm heeft ontworpen;
  • Een bestuur van een Medisch Specialistisch Bedrijf dat een beleidsnota heeft uitgebracht;
  • Een zorgverzekeraar die MSB’s en RVB’s op een andere manier contracteert;
  • Een beleidsmedewerker van een overheidsinstantie met een concreet advies;
  • Een bestuurder van een patiëntvereniging die op een andere manier invloed wil uitoefenen op beleidsbeslissingen;
  • Mensen met constructieve plannen om de relatie tussen specialist en ziekenhuis te bevorderen.
Aanmelden

Als flitspresentator krijgt je gratis toegang tot het congres. Je ontvangt geen honorarium, maar een symbolisch cadeautje. Heb je interesse om tijdens het congres een flitspresentatie te houden? Stuur dan, voor 31 maart 2017, een mail met een korte omschrijving/motivatie naar: mail@guusschrijvers.nl. Rond 1 april selecteren Wim Schellekens en ik de inzendingen. Je ontvang kort na 1 april bericht van ons.

Meer informatie

Het congres is bedoeld voor leden van Raden van Bestuur van ziekenhuizen, medisch specialisten, bestuur en directies van medisch specialistische bedrijven en coöperaties, leden van Raden van Toezicht van ziekenhuizen, specialistenvertegenwoordigers in stafbesturen, ondernemingsraden en andere overlegorganen, accountmanagers van zorgverzekeraars, organisatieadviseurs en specialisten actief in de Federatie van Specialisten of de KNMG.

Wil je meer informatie over het Congres Medisch Specialistisch Bedrijf en Ziekenhuisbestuur op 19 mei? Bekijk dan de uitgebreide brochure op de informatiepagina van het congres of vul het inschrijfformulier daar in.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>