Congres over toegang tot AWBZ en Wmo (5 april 2013)

Jarenlang verschenen in beleidsnota’s van VWS trotse grafieken met daarin steeds lagere kosten per indicatie. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) werd, zo leek het, steeds doelmatiger: indicatiestellers gingen meer telefonisch indiceren. Steeds vaker lieten zij het indiceren over aan zorgaanbieders. Intussen ontwikkelt de toegang tot de AWBZ zich totaal de andere kant op. Wmo consulenten gaan juist wel op huisbezoek en voeren keukentafelgesprekken om de eigen kracht van een familie rond een cliënt goed te inventariseren. En van mandateren van Wmo-toekenningen aan aanbieders van diensten en zorg willen gemeenten niet weten. Wat is wijsheid? Goedkoop telefonisch de toegang regelen? Of juist niet en aan de keukentafel goed doorpraten? Wat is nu penny wise and pound foolish?

Deze vraag komt uitvoerig aan de orde bij diverse sprekers op het congres ‘Recente ontwikkelingen in beleid, veld en onderzoek van de AWBZ en de Wmo’ op 5 april in congrescentrum De Reehorst in Ede. VWS-topman Bert Holman en CIZ voorzitter Daan Hoefsmit beginnen als spreker over de toegang tot de Wmo respectievelijk de toegang tot de AWBZ. Daarna komen innovaties in de toegang tot de wet maatschappelijke ondersteuning aan de orde met VNG-voorvrouw Janny Bakker en senior-organisatie adviseur Stefan van den Oever.

Gemeenschappelijk medisch toegangsprotocol

De ochtend sluit af met een debat tussen huisartsen, klinisch geriaters, indicerende artsen en specialisten ouderengeneeskunde. Zij krijgen de vraag voorgelegd of een gemeenschappelijk, medisch toegangsprotocol tot AWBZ en Wmo mogelijk is. Een KNMG-commissie is thans (december 2012) bezig om de medische afstemming binnen de ouderenzorg te verbeteren. Wellicht is er op 5 april een tipje van de sluier op te lichten. Ik zal deze forumdiscussie voorzitten.

De middag bestaat uit drie sessies. Achtereenvolgens komen financiële innovaties (sessie 4), veldexperimenten (sessie 5) en innovaties van het College voor Zorgverzekeringen aan bod (sessie 6). In sessie 4 (financiële innovaties) houd ik zelf een lezing. Het congres eindigt om half vijf. Wij verwachten dat jij dan moe en voldaan bent en onder de indruk van de aangereikte up-to-date kennis. Deelnemen? Meer info? Klik dan hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>