Congres Patiëntenrecht in ontwikkeling

3 april 2018 is er een congres over ontwikkelingen in het patiëntenrecht met tal van actuele onderwerpen rond de rechtspositie van patiënten.

13 april 2018 is er voor professionals in de zorg een congres over ontwikkelingen in het patiëntenrecht. Tal van actuele onderwerpen rond de rechtspositie van de patiënt komen aan bod. Het congres bestaat uit korte voordrachten, parallelsessies en flitspresentaties. De dagelijkse praktijk is hierbij leidend. Alleen de meest relevante ontwikkelingen worden besproken. Deze opzet maakt het congres ook interessant voor niet-juristen.

Nieuws en actualiteiten

Het Patiëntenrecht is volop in ontwikkeling. Nieuwe wetten komen tot stand, oude wetten worden vervangen, wetsontwerpen worden gelanceerd, er is nieuwe regelgeving van de EU en rechters doen regelmatig uitspraken waar rekening mee dient te worden gehouden. Er zijn tal van gerenommeerde sprekers die de deelnemers aan dit congres hierover bijpraten.

Vragen

Op het congres komen een groot aantal vragen aan de orde, zoals:

  • Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van patiëntenrecht?
  • Is mijn zorginstelling WKKGZ-proof? Aan bod komen het klachtrecht, het intern melden van incidenten en het extern melden van calamiteiten en van geweld in de zorgrelatie.
  • Wat brengt de komende wet over medezeggenschap van cliënten voor veranderingen met zich mee?
  • Wat moet ik weten over de wet over cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg?
  • Heeft de patiënt recht op inzage in zijn elektronisch patiëntendossier? Heeft hij recht op een afschrift? Zijn elektronische patiëntengegevens voldoende beschermd? Wanneer moet de instelling een data-lek melden?
  • Hoe is het gesteld met de privacy in zorgwetten als de WMO, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet?
Voor wie?

Het congres is bedoeld voor mensen die (direct of zijdelings) met gezondheidsrechtelijke vragen te maken krijgen, zoals zorgprofessionals (artsen, specialisten en paramedici), zorgmanagers, leidinggevende professionals, klachtfunctionarissen, docenten gezondheidsrecht in HBO en WO, juristen, leden van cliëntenraden en vertrouwenspersonen en bestuurders en medewerkers van patiëntenverenigingen.

Flitspresentaties

Wij hebben ruimte voor enkele flitspresentatoren die kort en bondig iets willen vertellen over een nieuwe ontwikkeling binnen het patiëntenrecht. Bijvoorbeeld over een recente scriptie, beleidsnota of artikel over patiëntenrechten anno 2018. Of over een kwaliteitsproject binnen de WKKGZ of een nieuwe klachtenprocedure binnen een zorginstelling.

Wil jij graag flitspresentator zijn op dit congres? Stuur dan voor 26 februari 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van je presentatie is naar Marcel Stam: marcelstam@guusschrijvers.nl. Kandidaten ontvangen begin maart bericht of hun presentatie is geselecteerd. Daarna worden de flitspresentaties vermeld in het programma.

Meer informatie

Inhoudelijk is het congres voorbereid door Universitair Hoofddocent Gezondheidrecht Monique Biesaart en oud-hoogleraar Public Health Guus Schrijvers. Het congres wordt georganiseerd door de Guus Schrijvers Academie.

Wil je meer weten over het congres Patiëntenrecht in ontwikkeling op 13 april 2018 in Utrecht? Kijk dan voor meer informatie en het programma op de nieuwe website van de Guus Schrijvers Academie. De kosten bedragen € 290 (btw-vrij).

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>