Congres Samenwerking tussen Eerstelijnszorg en Wijkteams

4 oktober 2018 vindt voor de tweede maal het nationale congres plaats over innovatieve voorbeelden van samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>