Congres Samenwerking tussen Eerstelijnszorg en Wijkteams

4 oktober 2018 vindt voor de tweede maal het nationale congres plaats over innovatieve voorbeelden van samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein.

4 oktober 2018 vindt voor de tweede maal het nationale congres plaats over innovatieve voorbeelden van samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein. Nadruk zal vooral liggen op wat we kunnen leren van goede voorbeelden en hoe we deze kunnen implementeren en borgen. Er zijn plenaire voordrachten, doelgroepgerichte workshops en actuele flitspresentaties.

Waarom?

Goede samenwerking tussen de eerstelijn en de sociale wijk- en jeugdteams is van groot belang. Deze verbetert de gezondheid en welzijn van individuele buurtbewoners. Via een integrale aanpak van multiproblematiek bijvoorbeeld en door goed op elkaar afgestemde preventiemaatregelen. Dit kan zorgen voor een betere kwaliteit van zorg en welzijn in een wijk en voor het efficiënter besteden van zorgbudgetten.

Onderwerpen

Tijdens het congres op 4 oktober worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

  • Welke goede voorbeelden van samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de sociale wijkteams staken erboven uit het afgelopen jaar?
  • Hoe borgen we de kwaliteit en governance van de samenwerking tussen zorg en welzijn?
  • Wat is een streefmodel voor samenwerking, gelet op de verschillen en overeenkomsten tussen gezondheid en welzijn?
  • Wat is het ideale implementatietraject voor meer samenwerking volgens landelijke overheidsinstanties?
  • Welke professionele en logistieke afspraken zijn nodig tussen sociaal- en medisch domein om samenwerking op een hogere plan te krijgen?
  • Welke betalingsvorm stimuleert de samenwerking tussen het sociale- en medische domein?
  • Welke digitale ondersteuning is er nodig om de samenwerking tussen cliënt, wijkteam en eerste lijn te faciliteren?
  • Wat voor leiding is nodig bij de samenwerking tussen wijkteams, wijkverpleegkundigen, jeugdteams, eerste lijn en FACT-teams?
Goede voorbeelden

Uit de evaluatie van het congres van vorig jaar kwam naar voren dat deelnemers met name behoefte hadden aan praktische tips voor de implementatie. Het afgelopen jaar heb ik in vakbladen en tijdschriften tal van goede voorbeelden gevonden over samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de sociale wijkteams. Vaak wordt daarin beschreven wat het project precies inhoudt en wat de resultaten zijn. Bijna nooit wordt besproken hoe deze ‘good practices’ zijn voorbereid, geborgd, en in stand worden gehouden. Deze informatie krijg je wel op het congres, via meerdere rondes met doelgroepgerichte workshops en flitspresentaties.

Debat

Het congres eindigt met een plenair debat over de vraag: Hoe implementeren wij zo snel mogelijk de gepresenteerde goede voorbeelden? Daartoe leveren alle sprekers aan het einde van hun voordracht drie praktische tips aan (take home messages).

Workshops

Naast diverse plenaire sprekers zijn er drie rondes met workshops en flitspresentaties. Deze workshops zijn ingedeeld in vier series rond de volgende onderwerpen:
1. Jeugd met opgroei- en opvoedproblemen
2. Volwassenen met fysieke- of geestelijke problemen
3. Kwetsbare ouderen en ouderen met multimorbiditeit
4. Randvoorwaarden voor goede samenwerking (governance, e-health, shared savings, lerende cultuur e.d.).

Flitspresentaties gezocht

De Guus Schrijvers Academie zoekt diverse flitspresentatoren die kort en bondig iets willen vertellen over een actuele ontwikkeling, project, nieuw zorgpad, goed voorbeeld, app of onderzoek over samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein. Interesse? Stuur dan vóór 1 augustus 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Voor wie?

Het congres over samenwerking tussen eerstelijnsgezondheidszorg en sociale wijkteams is bedoeld voor zorg- en welzijnsprofessionals (artsen, specialisten, paramedici en sociaal werkers), zorgmanagers, leidinggevende professionals, bestuurders, beleidsmedewerkers van Ros’en en huisartsenpraktijken, medewerkers van zorgverzekeraars, projectleiders, organisatieadviseurs, beleidsambtenaren, onderzoekers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties en patiëntengroeperingen en alle anderen die op zoek zijn naar mogelijkheden om van de samenwerking tussen sociale en medische domein een succes te maken.

Meer informatie

Wil je meer weten over het congres Samenwerking tussen Eerstelijnszorg en Wijkteams op 4 oktober 2018 in Utrecht? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de speciale congrespagina van de Guus Schrijvers Academie.
Tot en met 19 augustus is er een vroegboekprijs van € 275 (btw-vrij). Daarna zijn de deelnemerskosten € 325 (btw-vrij). Accreditatie wordt aangevraagd.

Voor vragen kun je mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>