Congres samenwerking wijk- en jeugdteams met eerstelijn

Voor het Congres Samenwerking Wijk- en Jeugdteams met Eerstelijn (29 september) en het Spoedzorgcongres(6 oktober) zoeken we nog enkele sprekers. Interesse?

Goede samenwerking tussen de eerstelijn en de wijk- en jeugdteams is van groot belang. Deze kan zorgen voor een betere kwaliteit van zorg en welzijn en voor verlaging van de kosten. Maar samenwerking kan ook de gezondheid en het welzijn van individuele buurtbewoners verbeteren, bijvoorbeeld via een integrale aanpak van multiproblematiek en goed op elkaar afgestemde preventiemaatregelen.

Kansen

Om de samenwerking tussen welzijn en zorg te stimuleren, organiseren diverse koepel- en wijkorganisaties samen met de Guus Schrijvers Academie op 29 september een congres in Utrecht. Hoe geef je die samenwerking vorm? Welke problemen zijn er? Maar vooral: waar liggen de oplossingen, kansen en mogelijkheden?

Programma

Het congres bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren en vragen te stellen. Er zijn onder andere andere voordrachten van het Nationaal Jeugd Instituut, Zorgverzekeraars Nederland, Movisie en Fact Nederland. Daarnaast zijn er workshops over het leiden van samenwerkende teams met voorbeelden uit Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden en Lelystad. Alle belanghebbenden komen aan het woord: professionals, cliënten, mantelzorgers, patiëntenorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en onderzoekers.

Voor wie?

Het congres is met name bedoeld voor zorg- en welzijnprofessionals (sociaal werkers, huisartsen, verpleegkundigen en paramedici, apothekers, medewerkers van gebieds-, wijk- en dorpenteams, leidinggevende professionals); RvB-leden en beleidsmedewerkers van zorgaanbieders; inkopers bij zorgverzekeraars en wethouders en zorginkopers van gemeenten. Maar ook onderzoekers, projectleiders en organisatieadviseurs; vertegenwoordigers van nationale instanties en brancheorganisaties; leden van patiënten- en gehandicaptenorganisaties en alle anderen die interesse hebben in samenwerking tussen het sociale- en medische domein zijn van harte welkom.

Informatie en inschrijving

Meer informatie over het congres en het volledige programma vind je hier. De congresfolder kan je hier bekijken. Tot 31 juli geldt er een vroegboekprijs van 295 euro (btw-vrij).

Flitspresentaties

Er is nog ruimte voor enkele flitspresentatoren die in tien minuten tijd suggesties doen voor betere samenwerking tussen medisch en sociaal domein. Wij denken hierbij aan de volgende type kandidaten:

  • Een sociaal werker met een origineel idee
  • Een lid van een Raad van Bestuur die een proefballonnetje wil oplaten
  • Een doctoraal student die een afstudeerscriptie wil presenteren
  • Een organisatie-adviseur die een nieuwe samenwerkingsvorm heeft ontworpen
  • Een Gemeentebestuur met een beleidsnota
  • Een zorgverzekeraar die samenwerking tussen zorg en welzijn stimuleert
  • Een beleidsmedewerker van een overheidsinstantie met een goed advies
  • Een bestuurder van een patiëntenvereniging die op een andere manier invloed wil uitoefenen op wijkteams en eerste lijn
  • Een origineel idee van iemand die betrokken is bij de vormgeving van de relaties tussen zorg en welzijn.

Wil jij graag flitspresentator zijn op dit congres? Stuur dan (voor 1 juli) een mail met daarin kort omschreven wat het onderwerp en doel van je presentatie is naar: mail@guusschrijvers.nl.

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>