Dementiemonitor: mantelzorgers vaak niet gewezen op casemanager

Een casemanager dementie helpt bij het coördineren van alle hulp en voorkomen van overbelasting. Mantelzorgers weten vaak niet dat zo'n casemanager bestaat.

Een casemanager dementie helpt bij het coördineren van alle hulp en het voorkomen van overbelasting. Casemanagement dementie is de meest gebruikte vorm van ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers vinden een casemanager noodzakelijk om een naaste zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De waardering voor casemanagement is hoog en mantelzorgers hebben een groot vertrouwen in de deskundigheid van hun casemanager. De continuïteit is echter nog niet altijd goed gewaarborgd.

Dementiemonitor

Deze bevinding staat te lezen in de Dementiemonior Mantelzorger 2018 van Alzheimer Nederland en het Nivel. Dit onderzoek wordt iedere twee jaar herhaald. Afgelopen voorjaar deden meer dan 4.400 mantelzorgers mee aan de Dementiemonitor. In het onderzoek heeft 81% van de mantelzorgers van een thuiswonende naaste met dementie een casemanager. Dat dit percentage relatief hoog ligt, heeft ermee te maken dat de mantelzorgers die meededen bijna allemaal bekend zijn bij professionele zorgverleners, zoals de huisarts. Een grote groep mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn echter niet in beeld bij professionele zorgverleners. Zij hebben daarom geen casemanager. Van het totale aantal thuiswonende mensen met dementie maakt naar schatting slechts 30% gebruik van casemanagement dementie.


Rol zorgverzekeraar

In de hier besproken peiling werd ruim de helft van de mantelzorgers niet gewezen op hun recht op casemanagement. Er is in dit opzicht geen verbetering zichtbaar ten opzichte van 2016. De zorgverzekeraar bemiddelt op dit moment zelden bij het ontvangen van casemanagement. Zij zouden een prominentere rol moeten spelen hierin. Op dit moment wordt casemanagement meestal op initiatief van de huisarts gestart.

Overige conclusies en aanbevelingen

Naast deze conclusie over het niet noemen van het recht op case manager bevat het hier besproken rapport tal van andere bevindingen en aanbevelingen om de werkdruk van mantelzorgers te verlichten. Ik noem in telegramstijl negen andere conclusies:

  1. Mantelzorgers van mensen met dementie zijn relatief vaak eenzaam.
  2. De feitelijke zorgbelasting is toegenomen, maar de ervaren zorgbelasting niet.
  3. Mantelzorgers hebben ook positieve ervaringen met het verlenen van zorg aan een naaste.
  4. Mantelzorgers vragen nog weinig hulp van buren of vrienden.
  5. Er is minder begrip bij mensen die verder afstaan van een persoon met dementie.
  6. Het aanbod aan zorg en ondersteuning krijgt een ruim voldoende.
  7. Nieuwe technologische hulpmiddelen worden weinig gebruikt.
  8. Vast personeel dat de persoon met dementie goed kent is nodig in zorginstellingen.
  9. Er zijn nog steeds onvoldoende, passende activiteiten in zorginstellingen.
Studiedag langdurige zorg

Op een studiedag op 13 juni over langdurige zorg komt de ondersteuning van mantelzorgers in de vier wetten voor de langdurige zorg uitgebreid aan de orde. Dan staat de implementatie centraal: Hoe krijgen professionals het bijvoorbeeld voor elkaar dat mantelzorgers vaker worden geattendeerd op de mogelijkheid om de hulp van een case manager in te roepen? Behalve over mantelzorg gaat dit congres over tal van andere aspecten van innovatieve langdurige zorg. Klik hier voor het uitgebreide programma en de sprekers, schrijf je in en doe op 13 juni nieuwe kennis(sen) op.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>