Democratie in zorg moet op de schop

3 juli 2015 stond er een opiniestuk van mij in de Leeuwarder Courant. In dit stuk beargumenteer ik dat inspraak in de zorg achterloopt op die in de ruimtelijke ordening. En stel ik dat zorg even belangrijk is als een fietspad. Maar kennelijk vindt de samenleving inspraak over een nieuw winkelcentrum belangrijker dan inspraak over een nieuw gezondheidscentrum. En kennelijk zijn fietsroutes naar een winkelcentrum van groter belang dan looproutes naar een gezondheidscentrum. Je kan het hele artikel hier lezen.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>