E-health bevordert zelfredzaamheid COPD-patiënt

E-health kan betere zorgverlening voor chronisch zieke patiënten opleveren en de zorgkosten verminderen. MijnCOPDcoach is een voorbeeld van zo'n innovatie.

E-health is een belangrijk middel naar betere zorgverlening en minder zorgkosten bij chronisch zieke patiënten. Een innovatief project op dit gebied is MijnCOPDcoach; een zelfmanagementprogramma voor COPD-patiënten en hun zorgverleners. De inzet van MijnCOPDcoach als e-health-interventie heeft z’n waarde al bewezen: ziektelast en medicijngebruik dalen en onder gebruikers is een hogere klinisch relevante verbetering zichtbaar. COPD-patiënten zijn erg tevreden over deze e-health-applicatie.

MijnCOPDcoach

In MijnCOPDcoach komen patiënten meer te weten over COPD en wat zij zelf kunnen doen om hun aandoening onder controle te houden. Ook zorgverleners hebben baat bij het gebruik van deze digitale coach. De vragenlijst die de patiënt invult dient als voorbereiding op het spreekuurcontact, waardoor de contacttijd effectiever kan worden benut.

Zelfmanagement

Zo wordt met behulp van MijnCOPDcoach de patiënt op individuele wijze geholpen om zijn eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. Zorgverleners kunnen op deze manier zorg op maat leveren aan de patiënt en de kans op exacerbaties neemt af door monitoring-op-afstand. Verder is de patiënt via zelfmanagement meer betrokken bij zijn behandeltraject, wat naast betere behandelresultaten, leidt tot lagere zorgkosten en meer substitutie.

Betrokkenheid

MijnCOPDcoach is geïntegreerd in de online Persoonlijke Gezondheidsomgeving e-Vita van VitalHealth Software. Patient engagement is sterk in opkomst. Voor patiënten is het hierdoor eenvoudiger om op eigen niveau betrokken te zijn bij zijn of haar persoonlijke gezondheidstraject.

E-health Congres

Meer weten over eHealth-toepassingen en patient engagement? Bezoek dan het 7e Nationale E-health Congres waar Erik Geluk van VitalHealth ingaat op het gemak, de effectiviteit en besparingen die MijnCOPDcoach en e-Vita als persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen opleveren. Op het congres komen veel nieuwe ontwikkelingen en innovatieve toepassingen aan de orde. Door het kleinschalige karakter is er veel gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen met anderen. De congresbrochure met het actuele programma en het inschrijfformulier vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>