Effecten integrale ouderenzorg op zorgverleners niet zo groot

De hoge verwachtingen van de effecten van integrale ouderenzorg op zorgverleners en mantelzorgers zijn grotendeels ongerechtvaardigd blijkt uit een recent proefschrift.

De hoge verwachtingen van de effecten van integrale ouderenzorg op zorgverleners en mantelzorgers zijn grotendeels ongerechtvaardigd. Dat stelt gezondheidszorgonderzoeker Benjamin Janse in zijn proefschrift over de evaluatie van het ‘Walcheren Integrale Zorg Model’ (WIZM).

Extra tijdinvestering

Integrale ouderenzorg kan mantelzorgers beschermen tegen overbelasting en de samenwerking en afstemming tussen zorgverleners kan verbeteren. Maar de extra coördinatie en administratieve taken vraagt een aanzienlijke extra tijdsinvestering. Janse verdedigde zijn proefschrift donderdag 26 april 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Integrale zorgmodellen

Kwetsbare ouderen ontvangen steeds vaker zorg thuis van zowel professionele formele zorgverleners, als van mantelzorgers (informele zorgverleners), zoals de partner, kinderen of buren. Om de samenwerking en afstemming tussen formele zorgverleners en mantelzorgers te verbeteren, worden integrale zorgmodellen ontwikkeld. Een integraal zorgmodel omvat aanpassingen van de bekostiging, organisatie, administratie en verlening van zorg. Het beoogde doel van zo’n model is het verbeteren van de samenwerking en van de afstemming tussen verschillende typen zorgverleners.

Veel onduidelijkheid

Over de effecten van integrale ouderenzorg op deze zorgverleners bestaat echter nog veel onduidelijkheid, en daarom onderzocht Janse dit met de evaluatie van het WIZM, een integrale zorgmodel gericht op thuiswonende kwetsbare ouderen in Walcheren (Zeeland).

Lagere ervaren belasting

De onderzoeker laat zien dat het WIZM de ervaren belasting van mantelzorgers verlaagde, zonder een grotere tijdsinvestering van hen te vragen. Toch leidde deze verlaging niet direct tot een betere gezondheid of kwaliteit van leven, of een hogere tevredenheid met zorg. Hoewel het WIZM de samenwerking en afstemming tussen formele zorgverleners verbeterde, betekende het voor hen ook een aanzienlijk grotere tijdsinvestering door extra coördinatie en administratieve taken. Desondanks had het WIZM geen effect op de werktevredenheid van formele zorgverleners. Ten slotte blijkt uit het proefschrift dat het WIZM geen grote veranderingen in de verdeling van formele- en informele zorg over de tijd teweegbracht.

Congres

De samenwerking en afstemming in de integrale ouderenzorg komt ook aan bod op het congres ‘Samenwerking Eerstelijnszorg en Wijkteams’ op 4 oktober 2018 in Utrecht. Nadruk zal vooral liggen op wat we kunnen leren van goede voorbeelden rond samenwerking en hoe we deze kunnen implementeren en borgen. Wil je meer weten over dit congres? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de speciale congrespagina van de Guus Schrijvers Academie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>