De eHealth-monitor 2015 toont vooruitgang digitale zorg

De eHealth-monitor is een doorlopend onderzoek waarin de stand van zaken op het gebied van eHealth in Nederland in kaart gebracht wordt. E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Het gaat met name over internettechnologie.

Uitkomsten
De eHealth-monitor 2015 is 8 oktober jl. uitgereikt aan minister Schippers. Hieronder tref je enkele opmerkelijke uitkomsten aan uit het onderzoek:

  • Patiënten willen handige online toepassingen om hun zorg te regelen. Zij zien voordelen in het opzoeken van informatie over zorg en gezondheid op het internet.
  • Patiënten willen via het internet recepten aanvragen, een afspraak maken met de dokter, of de zorgverlener een e-mail sturen met een vraag. Dat lijkt hen gemakkelijk en tijdsbesparend.
  • Hoewel patiënten veel interesse hebben in online mogelijkheden, zijn ze zich nog niet goed bewust van de mogelijkheden die al worden geboden door hun eigen huisarts en ziekenhuis. Er is dus behoefte aan meer voorlichting over wat de huisarts of het ziekenhuis aanbiedt.
  • Een derde van de zorggebruikers vindt het handig om online zijn eigen medische gegevens in te zien.
  • Artsen verschillen onderling van mening over de vraag of patiënten elektronisch inzage moeten krijgen in hun medische dossier: circa 40% is voor en bijna de helft is tegen.
  • Nederlandse zorgverleners zijn druk in de weer met eHealth. Artsen gaan zich het komende jaar onder andere inspannen voor het elektronisch uitwisselen van informatie en voor de mogelijkheid om online afspraken te maken.
  • Meer dan een derde van de huisartsen, ruim de helft van de medisch specialisten en twee derde van de psychiaters gaf aan dat in hun praktijk of zorginstelling in het afgelopen jaar een eHealth-pilot is gedaan. In meer dan zeventig procent van de gevallen werd het gebruik ook na de proefperiode voortgezet.
  • Artsen vinden dat zij financieel onvoldoende gecompenseerd worden voor de tijd die ze besteden aan het ontwikkelen van eHealth-diensten.
  • Artsen vinden het lastig om patiëntinformatie buiten de eigen praktijk of zorginstelling uit te wisselen. Ook is de technische koppeling tussen een online dienst en het eigen informatiesysteem vaak moeilijk voor elkaar te krijgen.

Meer informatie
De eHealth-monitor is uitgevoerd door Nictiz en het Nivel. Ondergetekende was voorzitter van de erbij horende stuurgroep. Je kan het volledige onderzoeksrapport hier downloaden. Een infographic met de belangrijkste resultaten vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>