Europa steunt ketenzorg

De Universiteit van Barcelona (UvB) heeft een grote subsidie ontvangen van de Europese Commissie. Die is bestemd voor onderzoek naar goede voorbeelden van geïntegreerde zorg aan chronisch zieken. In zes landen evalueert de UvB deze voorbeelden op effectiviteit en doelmatigheid ten opzichte van gebruikelijke zorg. Nederland is een van die zes landen.

Succesfactoren

Zelf word ik voorzitter van een commissie die al die goede voorbeelden gaat visiteren. Want alleen evalueren op basis van statistiek en onderzoek is niet voldoende. De Spaanse onderzoekers willen daarom ook weten waarom voorbeelden goed scoren. Ligt dan aan het charismatische leiderschap van de initiatiefnemer? Zijn er vele extra miljoenen van een gemeente of bedrijf ingepompt? Is de eerstelijn in het betreffende land zo slecht, dat een initiatief al gauw goed scoort ten opzichte van gebruikelijke zorg? Het onderzoek heet Integrate. Een korte beschrijving ervan vind je hier.

Congres Ketenzorg

Integrate komt uitgebreid aan de orde tijdens het congres over ketenzorg dat de International Foundation of Integrated Care (IFIC) organiseert op donderdag 11 en vrijdag 12 april 2013 in Berlijn. De organisatie heeft mij gevraagd voorzitter te worden van de congrescommissie. Wil jij graag een lezing geven op dit congres? Of wil jij het congres bijwonen en in twee dagen op de hoogte raken van alle zorginnovatie in Europa? Bekijk dan de uitgebreide brochure en kom ook naar Berlijn. De Europese commissie is op hoog ambtelijk niveau aanwezig op het Berlijnse congres. En we zijn ook bezig het politieke niveau naar Berlijn te krijgen.

Eén reactie op “Europa steunt ketenzorg”

  1. Beste Guus,

    Door onze deelname in de ketenzorg, is er veel “know how.” Aangezien ik, door mijn Spaanse vrouw, veel contacten heb in Catalonië, zijn wij bezig te onderzoeken of een ketenzorgmodel voor diabetes interessant is. Mijn ervaring is dat er weinig aan diabeteszorg wordt gedaan en dat ons model veel leed en kosten kan besparen. Bij de Cat Salud heb ik contacten en ben nu in een stadium om een en ander te kunnen bespreken. In hoe verre verhoudt onze inspanning met die van jou?

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>